Tålamod är en dygd bakom ratten på en elbil

  Försäljningen av elbilar ökar med stormsteg, eftersom mindre utsläpp och de ekonomiska incitamenten för byte till elbil gör att många blir intresserade av att byta fordon. Experter uppmuntrar elbilister till lugn och förutseende körning ute på vägarna.

  För fotgängare och cyklister är i princip det enda särdraget med elbilar deras tysthet, vilket också har väckt oro hos många.

  Tapio Heiskanen, tidigare kontaktchef på Trafikskyddet och nuvarande ledande expert på Destia, anser att det är viktigt att också till exempel synskadade och små barn märker att ett fordon närmar sig.

  Enligt EU-förordningen blev varningsljud, så kallade AVAS-system, obligatoriska för alla hybrid- och elbilar från och med juli. Det krävs ändå ännu att alla vänjer sig vid elbilarnas annorlunda ljud.

  ”Det krävs en medvetenhet hos elbilisterna. Alltid då vi kan kommunicera våra avsikter i trafiken utan risk för att bli felförstådda, är det till fördel för såväl bilister som andra trafikanter”, konstaterar Heiskanen.

  En lugn körstil ökar räckvidden

  Fastän stora elbilar enligt Trafikförsäkringscentralens undersökning syns i riskstatistiken, är Heiskanen inte orolig över ökningen av elbilar ur trafiksäkerhets synvinkel. Han tror att de flesta elbilister snabbt kommer att lära sig att en lugn körstil ökar räckvidden och därför är det mest ekonomiska alternativet.

  Heiskanen påminner att en lugn körstil alltid lönar sig, oavsett fordon.

  ”Man kan röra sig säkert eller osäkert med vilket fordon som helst.”

  Elbilskörning ber också om förutseende körning

  Elbilister behöver också planmässighet ute på vägarna – speciellt på längre resor. Heiskanen säger att element av förutseende körning, såsom planering av resan och rutten och reserverande av tid för resan, automatiskt är en de av elbilskörningen. Det lönar sig också att förbereda sig för överraskningar.

  ”För tillfället måste man ännu vara ganska så medveten om den resterande resan som man kan köra med bilen och veta var den närmaste möjliga laddningsplatsen finns. Det här är förhoppningsvis snart ett problem som försvinner”, gissar Heiskanen.

  Utöver körstilen så påverkas elbilens räckvidd också av storleken på batteriet och driftsförhållandena. Framför allt kan Finlands vinterförhållanden innebära utmaningar för elbilister på vägarna.