Webbtillgänglighet

Välkommen, det här är Trafikskyddet tillgänglighetsutlåtande. Detta tillgänglighetsutlåtande gäller www.liikennevilkku.fi och har upprättats 17.12.2019. Avidly har utvärderat denna digitala tjänsts tillgänglighet.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven

1. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav

Möjlig att uppfatta

Det finns brister på bildernas ALT-texter och beskrivningar av bilderna som innehåller text

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Det saknas bildernas alt-texter och beskrivningar av bilderna som innehåller text. De korrigeras senast den 1 juni 2020.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

  • 1.1.1 Innehåll som inte är text

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den.

Per e-post
liikenneturva@liikenneturva.fi

På något annat sätt
Telefon 020 7282 300

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000