Vad är Liikennevilkku?

Liikennevilkku är en expertpublikation inom trafiksäkerhetsbranschen som publiceras av Trafikskyddet. Som teman finns det bland annat människornas beteende i trafiken, trafikfostran och olika fenomen i trafiken. Magasinet utkommer tre gånger om året.