Mikä on Liikennevilkku?

Liikennevilkku on Liikenneturvan julkaisema liikenneturvallisuuden asiantuntijajulkaisu. Teemoina on muun muassa ihmisten käyttäytyminen liikenteessä, liikennekasvatus ja liikenteen eri ilmiöt. Lehti ilmestyy kolmesti vuodessa.

Liikennevilkun mediakortti

Julkaisija: Liikenneturva
Osoite: PL 29, 00421 Helsinki
Puhelin: 020 7282 300

Päätoimittaja: Kaisa Hara
Toimitussihteeri: Minna Saarinen
Toimitus ja taitto: Viestintä Oy Drum
Painopaikka: Grano Oy 2019
Painos: 6500 kpl

Tilaukset ja osoitteenmuutokset:
tarja.hamalainen@liikenneturva.fi

Lisätietoa

Minna Saarinen

Viestinnän suunnittelija, keskustoimisto

020 7282 331, 040 774 2882,

Haastattelupyynnöt:
020 7282 320 (ark. klo 8.15-16.00) Liikennevilkku

Kaisa Hara

Viestintäpäällikkö, keskustoimisto

020 7282 317, 040 7357 937

Haastattelupyynnöt:
020 7282 320 (ark. klo 8.15-16.00)