Den nya lagen vill göra vägeat och väganvändare säkrare

  Den nya vägtrafiklagen har varit i kraft i tre månader. Att parkera i motsatt körriktning är en av de ändringar som man kunnat ta i bruk med det samma. Förändringen syns även i min vardag. På gatan där jag bor har man tidigare bara fått parkera på ena kanten. Nu står bilar parkerade i båda riktningarna, dvs. även i motsatt körriktning. Den här förändringen har gett upphov till många diskussioner under sommaren. Vid parkering i motsatt körriktning ser man ju inte de vägmärken som styr parkeringen. Man måste gå och kolla dem.

  Även det friare valet av körfil då man svänger väckte på förhand diskussion bland medborgarna på Trafikskyddets sociala medier, men efter att reglerna trädde i kraft har diskussionen avtagit. Väjningsreglerna mellan bilister och cyklister är ett evighetstema som man alltjämt måste kommunicera om. Den nya lagen tillåter tydligt cykling på skyddsvägen, vilket tidigare väckte rentav hätska debatter. Lagen erbjuder som nya lösningar väjningsplikt vid cyklistens skyddsväg och vägmärket B7. Det tar en tid att föra över ändringarna i praktiken. De många sätten att markera att cykelvägen fortsätter kan förvirra under övergångstiden.

  Lagen förde med sig ett femtiotal nya vägmärken och många gamla märken förnyades något. Märkena intresserar medborgarna och vi fick många frågor om dem. Enligt vår kampanjundersökning har märkena diskuterats flitigt med familjen och vänner.

  Nu när kvällarna skymmer blir även cykellamporna aktuella och baklampan är nu obligatorisk. Enligt en färsk undersökning gjord av Traficom känner medborgarna nog till den här reformen, bara informationen nu skulle leda till aktion och lamporna tas i bruk. För första gången måste man ta mer ansvar för bytet av bildäcken, eftersom bilen måste ha vinterdäck från november till slutet av mars om väglaget så kräver. I Sverige har motsvarande lag gällt redan tidigare. Vi får se hur det börjar fungera hos oss.

  Syftet med lagreformen har bland annat varit att förbättra trafiksäkerheten och skydda de trafikanter som står i mer utsatt position, såsom fotgängare och cyklister. En särskild målgrupp har varit de som står i mest utsatt position, alltså äldre och barn.

  Det är ännu för tidigt att utvärdera hur väl man lyckats förbättra säkerheten. Förändringen har nyss inletts och det tar flera år innan vi blir vana med den. Den nya lagen vill göra vägarna säkrare, men mycket hänger också på oss väganvändare. Lagen betonar allt mer allas vårt ansvar för säkerheten, trafikens smidighet och för miljön. Låt oss sätta oss in i de nya reglerna och ta dem i bruk. Så börjar den nya trafikkulturen bildas.

  Delta i debatten #tieliikennelaki2020