Tillbaka bakom ratten

  En del av de vuxna som avlagt körkort lider av en så stark körrädsla att körandet helt uteblir. Tröskeln för att sätta sig bakom ratten kan även kännas hög till exempel efter en lång paus. Den goda nyheten är att körrädsla inte är något slutgiltigt, utan att man kan bli av med den.

  Körrädsla kan uppstå på många olika sätt och orsakerna till den är individuella. Någon kan vara rädd för trafiken och andra som rör sig på vägen, någon annan kan uppleva att den egna körförmågan är otillräcklig och undviker därför att köra. Körrädsla är vanligare bland kvinnor och äldre personer. Trafikskyddets planerare Toni Vuoristo har fördjupat sig i körrädsla bland annat i sitt tidigare arbete som bilskollärare.

  ”Det viktigaste är att förstå orsaken bakom körrädslan. Varför är du rädd att köra? Om en förare som lider av körrädsla trots sin rädsla vill köra bil och upplever att det behövs i vardagen, lönar det sig att göra något åt körrädslan”, berättar Vuoristo.

  En mycket vanlig orsak till körrädslan är oerfarenhet och en känsla av att man inte är en tillräckligt skicklig förare. I synnerhet när det gäller kvinnliga förare som undviker att köra beror det ofta på att maken alltid är den som kör. När förarens erfarenhet av att köra inte ökar uppstår en körrädsla som småningom växer. Ibland beror körrädslan på en traumatisk upplevelse som hindrar körningen eller som gör det svårare att sätta sig bakom ratten igen.

  Bra, dålig rädsla

  Att vara rädd för trafiken är mänskligt. Det händer mycket i trafiken och man stöter ständigt på stimuli. Föraren ska kontinuerligt förutse och följa vad som händer framför, bakom och längs sidorna på fordonet. När bilens hastighet ökar blir det mindre tid kvar att reagera.

  Körning medför också risker som föraren måste förstå. Försiktighet kan också vara till nytta i trafiken, eftersom de som använder vägarna är de som ansvarar för trafiksäkerheten.

  Särskilt efter att man avlagt körkortet lönar det sig att snabbt upprätthålla sin körförmåga så att körrutinerna utvecklas. Man kan få hjälp med körrädsla till exempel från bilskolan. En yrkeskunnig bilskollärare kan möta kunden individuellt och erbjuda sådan hjälp som motsvarar förarens behov.

  När man jobbar med att bli av med körrädsla är det viktigt att också ha rätt inställning för förändring. Om man omvandlar sin inställning från att vara osäker till att se på situationen konstruktivt, kan man i framtiden förstå att vardagen – och trafiken – inte innebär den ena faran efter den andra, utan egentligen är ganska vanlig och säker under största delen av tiden.