En betydande förändring

  Från och med juni kan man stöta på nya trafikmärken längs vägen eller på informationstavlan. Dessutom förnyas gamla märken. En trygg trafikkultur förutsätter att man känner till märkena.

  NTM-centralerna ansvarar för placeringen av märkena inom landsvägsnätet. Stadsmiljösektorn ansvarar för det praktiska genomförandet av förnyelserna på gatorna i Helsingfors och till exempel i centrum. Trafikledsverket och Traficom förväntas ännu ge närmare riktlinjer för användningen av vissa märken.

  Ett av de mest omstridda och intressanta nya märkena är minimihastighetsmärket. Som namnet säger fastställer den en hastighet som inte får underskridas.

  Det kan finnas ett behov av märket vid livliga ringvägar. Genom att styra långsamma fordon till andra rutter görs trafiken säkrare. Märket kan också användas på olika fält så att till exempel det yttre fältet begränsas till snabb trafik. Märket behövs knappast i trafiken i stadskärnan.

  Märket körning med traktor förbjuden förbjuder i fortsättningen även körning med mopedbil. Detta märke är alltså ett alternativ till att begränsa långsamma fordon från vissa vägavsnitt.

  Märket förbud mot användning av dubbar är särskilt förknippat med luftkvalitet och kan vara ett nödvändigt märke i stadskärnor. Syftet med det nya märket är att bekämpa ökningen av gatudamm.

  I framtiden märker man ut städernas och tätorternas centrum med ett nytt informationsmärke. Det runda centrummärket består av svarta och vita ringar om vartannat.

  Märket väjningsplikt vid cyklisters vägövergångsställe visar att fordon och spårvagnar måste väja för cyklister som korsar vägen vid förlängningen av en cykelväg. Vid användning av märket ska cykelvägens förlängning vara strukturellt förhöjd.

  Cyklistens resa underlättas också av ett märke som i fortsättningen gör det möjligt att cykla i två riktningar på en enkelriktad väg.

  Cykelgatan är en helt ny typ av gata där man rör sig på cyklisternas villkor. Bilister får köra på cykelgatan, men de måste anpassa farten till cykeltakten. Fotgängaren har en särskilt utmärkt trottoar.

  De nya trafikreglerna påverkar hur trafiken i Helsingfors och placeringen av
  märken planeras. Genom omsorgsfull trafikstyrningsplanering säkerställer man
  att de nya märkena används enligt samma principer runt om i staden.