Merkittävä muutos

  Mistä kertoo tikkataulun näköinen liikennemerkki? Entä millainen on täysin uudenlainen tieosuus pyöräkatu? Kesäkuusta lähtien tielläliikkuja voi bongata tien varrelta tai opastetaulusta uusia liikennemerkkejä. Turvallinen liikennekulttuuri edellyttää, että merkit tunnetaan.

  Tieliikennelain muutos näkyy tavalliselle tienkäyttäjälle konkreettisesti tienpientareilla ja opastetauluissa uusittuina liikennemerkkeinä. Esimerkiksi edeltäjäänsä pehmeäpiirteisempi kulkija suojatien kyltissä on jo herättänyt hilpeyttä. Vanhojen merkkien uudistamisen ohella lakimuutos tuo myös täysin uusia liikennemerkkejä.

  Ely-keskukset vastaavat maantieverkostolla merkkien sijoittelusta. Helsingin kaduilla ja esimerkiksi keskustan alueella uudistuksen käytännön toteutuksesta vastaa kaupunkiympäristön toimiala. Helsingin kaupungin liikenneinsinööri Jussi Yli-Seppälä kertoo, että keväällä on käynnistynyt suunnittelutyö uusien merkkien käyttöönotosta pääkaupungissa.

  ”Mietimme huolella, mikä tarve kullekin merkille on Helsingin katuverkossa ja miten merkit sijoitetaan. Joidenkin merkkien osalta odotamme vielä tarkempia linjauksia käytöstä Väylävirastolta ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Suunnittelutyöllä varmistamme, että merkin käyttö on tarkoituksenmukaista
  ympäri kaupungin”, Yli-Seppälä kertoo.

  Yksi tärkeä tekijä merkkiuudistuksessa on liikenneturvallisuus. Sen vuoksi esimerkiksi joukko vanhoja liikennemerkkejä on saanut päivitetyn ulkoasun. Kun kuvioiden hienopiirteisyyttä suoraviivaistetaan, ne erottuvat esimerkiksi pimeällä paremmin.

  ”Nyt kun merkkejä uusitaan, on uusista ja muuttuneista merkeistä tärkeää tarjota ajantasaista viestintää. Tämä on jokaiselle samalla hyvä tilaisuus tarkistaa ja päivittää tietonsa myös vanhojen merkkien osalta”, muistuttaa Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen.

  Nyt on tilaisuus päivittää tiedot myös vanhojen merkkien osalta.

  Juha Valtonen, Liikenneturva

  Vähimmäisnopeusmerkki muistuttaa alinopeudesta

  Yksi kiistellyimmistä ja kiinnostavimmista uusista merkeistä on vähimmäisnopeusmerkki. Nimensä mukaisesti se asettaa nopeuden, jota ei saa alittaa. Pyöreässä sinisessä merkissä alin sallittu nopeus ilmoitetaan valkoisin numeroin. Sen saa alittaa vain, jos liikennetilanne sitä vaatii.

  ”Julkinen keskustelu on hieman vääristänyt tämän merkin ymmärrystä. Merkki ei anna lupaa ajaa ylinopeutta, eikä kiellä ajamasta alle merkin osoittaman luvun, jos liikennetilanne sitä edellyttää”, Valtonen kertoo.

  Vilkkailla kehäteillä, missä sekaliikenne saattaa hidastaa kaikkien etenemistä, voi merkille olla tarvetta. Kun merkin avulla ohjataan esimerkiksi työkoneet ja muut hitaat ajoneuvot käyttämään muita, niille soveltuvampia reittejä, on liikenne turvallisempaa. Toisaalta merkkiä voi käyttää myös kaistakohtaisesti niin, että esimerkiksi uloin kaista rajataan nopealle liikenteelle.

  Kantakaupungin liikenteessä merkki lienee turha. Siellä ruuhkat pitävät huolen siitä, että ajonopeus pysyy alhaisena katuosuuksilla. Yli-Seppälä toteaakin, että Helsinki ei tule käyttämään katuverkollaan vähimmäisnopeusmerkkiä. Ruuhkien vuoksi myös Helsingin kehäteillä vauhti pysyy pääasiassa maltillisena, eikä merkille ole tarvetta.

  Traktorilla ajo kielletty -merkki kieltää jatkossa myös mopoautolla ajon. Tämä merkki on siis vaihtoehto hitaiden ajoneuvojen rajaamiseksi tietyiltä tieosuuksilta. Valtonen muistuttaa, että jatkossa on huomioitava hitaille ajoneuvoille vaihtoehtoinen reitti, mikäli käytetään rajaavia merkkejä.

  Uusi kuusikko vasemmalta oikealle: Ylärivissä vähimmäisnopeus, keskusta ja väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa. Alarivissä pyöräkaista, polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty sekä nastarenkailla varustetulla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty.

  Nastarenkaille rajoituksia ja kohti keskustaa

  Kevätaurinko tuo mukanaan leskenlehdet ja aurinkolasit, mutta paljastaa myös katupölyn. Nastarenkaiden käyttö on yksi syy, miksi etenkin keväisin terveydelle haitallisten pienhiukkasten pitoisuusrajat paukkuvat kaupunkiympäristöissä.

  ”Nastojen käyttökielto -merkki liittyy erityisesti ilmanlaatuun ja voi olla kaupungissa tarpeellinen merkki. Ruotsissa on käytössä vastaavanlainen merkki, mutta vasta muutamilla katuosuuksilla. Aika näyttää, kuinka laajaa merkin käyttö tulee Suomessa olemaan”, Valtonen miettii.

  Uudella merkillä pyritäänkin hillitsemään katupölyn nousua. Yli-Seppälä kertoo, että merkkiä tullaan todennäköisimmin käyttämään kantakaupungin alueella. Tämänkin merkin sijoittelussa tulee ottaa huomioon, että käytössä on myös vaihtoehtoinen reitti. Merkki sallii kuitenkin piha-alueelle ajon.

  Kaupunkien ja taajamien keskustoihin voidaan jatkossa ohjata kokonaan uudella opastusmerkillä. Merkki näyttää lähes hypnoottiselta. Pyöreä keskusta-merkki koostuu mustista ja valkoisista, sisäkkäisistä rinkuloista. Merkkiä käytetään muun muassa kaupungin sisääntuloväylillä.

  Yli-Seppälä kertoo, että merkki tulee käyttöön opasteissa samaan tapaan kuin nykyinen merkki, jossa keskustaan opastetaan tekstillä ”keskusta”. Toistaiseksi kaupungilla vielä odotetaan valtakunnallista ohjeistusta siihen, tuleeko merkkiä käyttää lisäkilpenä keskusta-merkin yhteydessä vai korvaako symboli vanhan merkin.

  Suomenkielinen sana ”keskusta” poikkeaa muiden kielien samaa tarkoittavista sanoista, kuten centrum, centre tai downtown. Kun opasteen sana korvataan symbolilla, ylitetään siis myös kielimuuri.

  Uusia sääntöjä pyöräilyyn

  Pyöräilijän on tulevana kesänä paitsi varustettava pyöränsä takavalolla, myös opeteltava joukko uusia liikennemerkkejä. Moni merkki sujuvoittaa fillarilla kulkemista, mutta merkkituntemustaan on syytä kerrata kaikkien, myös autolla kulkevien.

  Uudella väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -merkillä osoitetaan, että ajoneuvon ja raitiovaunun on väistettävä pyörätien jatkeella tietä ylittävää pyöräilijää. Merkki muistuttaa suojatiemerkkiä ja sen merkitys onkin samantapainen.

  Merkkiä käytettäessä pyörätien jatkeen on oltava rakenteellisesti korotettu. Yli-Seppälä toteaakin, että korotuksia aletaan kaupungilla rakentaa niihin paikkoihin, joihin uusi merkki tulee.

  Tässä saattaa kesällä olla rakenteellinen koroke sekä väistämisvelvollisuus pyöräilijän
tienylityspaikassa -liikennemerkki.
  Tässä saattaa kesällä olla rakenteellinen koroke sekä väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -liikennemerkki.

  Pyöräilijän matkantekoa helpottaa myös merkki, joka mahdollistaa jatkossa yksisuuntaisella tiellä kahteen suuntaan pyöräilyn. Tällä hetkellä yksisuuntaisen tien toisessa päässä on yksisuuntaista ajotietä osoittava merkki ja toisessa päässä taas kielletyn ajosuunnan merkki. Lakiuudistuksen tuoma lisäkilpi mahdollistaa kaksisuuntaisen pyöräilyn tällaisella tieosuudella.

  ”Etenkin Helsingissä kantakaupungin alueella monet yksisuuntaiset kadut ovat mukulakivikatuja, joilla ajonopeudet ovat jo matalia. Tämä onkin tärkeää liikenneturvallisuuden kannalta, kun kapeilla kaduilla auton lisäksi ajaa polkupyöriä molemmin puolin ajoväylää”, Yli-Seppälä pohtii.

  Valtonen myös muistuttaa, että kesäkuusta lähtien polkupyörällä ajo kielletty -kielto ei enää kata mopoja. Sen rinnalle tulee uusi merkki, joka kieltää molemmat kulkuneuvot. Merkin kuvituksena ovat sekä polkupyörän että mopon symbolit. Mikäli tieosuudella kielletään myös jalankulku, on merkissä kaikki kolme symbolia.

  Yksi uudistus pyöräilijän kannalta on myös pyöräkatu. Kyseessä on kokonaan uusi katutyyppi, jossa kuljetaan pyöräilijöiden ehdoilla. Pyöräkadulla jalankulkijalle on osoitettu jalkakäytävä. Autoilijat saavat ajaa pyöräkadulla, mutta niiden on sopeutettava vauhtinsa pyöräilijän tahtiin. Merkki itsessään ei aseta nopeusrajoitusta, vaan se on erikseen osoitettu nopeusrajoitusmerkillä. Tämä poikkeaa esimerkiksi pihakatumerkistä, joka asettaa myös nopeusrajoituksen 20 kilometriin tunnissa.

  Kantakaupungissa rajoitetaan nastarenkaiden käyttöä, sillä näin hillitään katupölyn nousua.
  Voisiko tämä tie olla tulevaisuudessa pyöräkatu? Pyöräkaduilla autoilla ajetaan pyöräilijöiden tahtiin ja kävelijät siirtyvät erilliselle jalkakäytävälle.

  Mikä muuttuu, vai muuttuuko mikään?

  Liikennemerkkiuudistus on iso muutos, joka ei kuitenkaan tapahdu yhdessä hetkessä. Monen uuden liikennemerkin tarkempaa käyttöä vielä määritellään työryhmissä. Samalla kymmenen vuoden siirtymäaika takaa sen, että vanhoja liikennemerkkejä tulee vastaan vielä pitkään.

  Uudet liikennesäännöt vaikuttavat tapaan, jolla Helsingin liikennettä ja merkkien sijoittelua suunnitellaan. Huolellisella liikenneohjaussuunnittelulla varmistetaan, että uusia merkkejä käytetään samoin periaattein ympäri kaupunkia. Myös Kuntaliitto on uusimassa Liikennemerkkien käyttö kaduilla -ohjeensa, jolla tavoitellaan yhtenäisiä käytäntöjä koko maahan.

  3 faktaa muuttuvista liikennemerkeistä:

  1. 50 uutta merkkiä. Kesäkuun 2020 alussa voimaan tuleva uusi tieliikennelaki tuo mukanaan noin 50 kokonaan uutta liikennemerkkiä. Samalla moni tuttukin merkki muuttuu hieman. Uudistuksen tarkoituksena on parantaa merkkien luettavuutta ja ottaa askel kohti kansainvälistä yhdenmukaisuutta.

  2. Muuttuvia materiaaleja. Liikennemerkkien materiaalit ovat aikojen saatossa muuttuneet aika tavalla, ja esimerkiksi viime vuosina maanteiden liikennemerkeissä vaneri on materiaalina saanut väistyä yleistyvän alumiinin tieltä. Liikennemerkkien mittoja, värejä ja rakennetta koskevat kansalliset määräykset päivittyvät nyt samanaikaisesti tieliikennelain kanssa. Esimerkiksi suojatiemerkkiä ei jatkossa voi enää valmistaa kaikkein vaatimattomimmin heijastavalla pintakalvolla.

  3. Vaikutteita ulkomailta. Mallia uudistuviin liikennemerkkeihin on otettu muualta Euroopasta. Esimerkiksi uudet voimakkaammat nuolenkärjet ovat saksalaisen mallin mukaisia, kun taas yksinkertaistetut ihmishahmot ovat lähes identtisiä Tanskan ja Norjan vastaavien merkkien kanssa. Kansainvälinen yhteistyö kuitenkin myös hidastaa liikennemerkkien kehitystä, sillä YK:n hallinnoima kansainvälinen liikennemerkkisopimus päivittyy hitaasti. Siksi esimerkiksi tasoristeyksestä varoitetaan edelleenkin höyryveturin kuvalla.

  Faktat muuttuvista liikennemerkeistä antoi Väyläviraston asiantuntija Tuomas Österman.