Förändringens vind blåser

  Vi lever i en förändringarnas tid. Den nya vägtrafiklagen träder i kraft den första juni. Samtidigt befinner vi oss i en aldrig tidigare upplevd exceptionell situation på grund av coronaviruset. Alla som har möjlighet att arbeta på distans har flyttat till hemkontoret. Nyland isolerades från det övriga landet i några veckor för att bromsa smittspridning. Vi har tvingats ta ett digitalt kliv i arbetslivet när träffar och möten ansikte mot ansikte har flyttats till webben. Även den traditionella klassundervisningen har omvandlats till distansstudier.

  Hur påverkar denna situation trafiksäkerheten och olyckorna? Det är fortfarande svårt att bedöma. Trafikmängden har minskat och rusningarna har skingrats. Olyckligtvis har det ännu inte skett någon positiv utveckling när det gäller dödsolyckor. Nu när det finns mer rum på vägarna utnyttjar en del situationen genom att köra ännu snabbare utan att bry sig om andra. En del däremot kör extra lugnt för att undvika att råka ut för en olycka och belasta den pressade sjukvården. Och en del kanske stressar så mycket över vardagens bekymmer och oroar sig för deras närstående så att de sedan inte kommer ihåg att koncentrera sig på trafiken. Ekonomiska svårigheter som beror på omständigheterna kan leda till att någon blir desperat i trafiken.

  Förhoppningsvis främjar undantagstillståndet uppkomsten av nya idéer och ändringar i gammal praxis. Bland annat kan distansarbete under en längre tid få oss att inse att många möten även i fortsättningen kan skötas på distans. På så sätt kan vi spara tid och minska mängden trafik. På vår webbplats finns mycket material som stöd för lärares trafikfostran, varav mycket lämpar sig väl för distansskolan. När samhället till stora delar är stängt är det dags att gå eller cykla i frisk luft. Familjens gemensamma stunder utomhus kan göras till utmärkta praktiska stunder för trafikfostran. Uppgifter med anknytning till att cykla finns till exempel i vår avgiftsfria webbläsarbaserade inlärningsmiljö Filla & Rilla.

  Arbetet med att förnya vägtrafiklagen har pågått länge. Kommunikationen om lagändringen hamnar i skymundan på grund av den exceptionella situationen. I den här tidningen har vi samlat fler olika lagliga förnyelser och tips om hur vi kan agera på ett säkert sätt i trafiken. Nu är också en lämplig tid för att repetera gamla trafikregler.

  Kaisa Hara
  Chefredaktör

  Delta i diskussionen: #tieliikennelaki2020

  PS. Ett varmt tack för samarbetet riktas åt Anna-Liisa, som under sommaren lämnar uppgifterna som Trafikskyddets verkställande direktör och går mot nya drömmar.