Ungdomar förtjänar vår uppmärksamhet

  Trafikolyckor bland ungdomar stiger då och då upp i den offentliga debatten. Oftast när en olycka med flera ungdomar inträffar. På lång sikt har ungdomarnas säkerhet i trafiken ändå förbättrats, även om man på rak arm inte skulle tro det på basis av artiklarna i media.

  När Finland jämförs med andra europeiska länder ligger trafiksäkerheten bland 15-24-åringar i Finland under EU-genomsnittet. Norrmännen har däremot gjort ett utmärkt arbete. Vi berättar mer om det på sidan 10. Vad borde vi i Finland göra för att förbättra trafiksäkerheten bland ungdomarna? Varje offer i trafiken är en helt onödig mänsklig tragedi.

  Långsiktigt samarbete med många olika aktörer främjar trafiksäkerheten. Det behövs trafikfostran i skolor och hemma, förarutbildning och polisövervakning samt vid behov även lagändringar. Kan en 17-åring med dispens beviljas körkort endast på begränsade villkor, till exempel för att kunna röra sig till och från en hobby- eller studieplats? Eller skulle villkoret kunna begränsa körningen så att en minderårig inte kan köra kvartersrally på veckoslutsnatten som förare åt ett stort gäng kompisar? Villkoren och begränsningarna skulle också framhäva att det även i enlighet med namnet är fråga om dispens.

  ”Varje offer i trafiken är en helt onödig mänsklig tragedi.”

  Föräldrarna har en viktig roll som fostrare också i trafikfrågor. Trafikskyddet utredde hurdana tankar föräldrarna till 15-19-åriga ungdomar har om sina barns trafiksäkerhet. Av föräldrarna upplevde 27 procent att de knappt kunde påverka hur den egna unga agerar i trafiken.

  Det finns dock många sätt. När en förälder redan från barndomen visar intresse för hur barnet agerar och rör sig i trafiken lär sig den unga att lita på föräldern i trafikfrågor. Det är viktigt att bevara ett förtroligt förhållande också till tonåringar, även om det kan kännas frustrerande att prata med en ungdom som stirrar i sin mobil och muttrar något till svar. Gemensamma bilresor är ett exempel på naturliga platser där man kan diskutera trafiken med den unga.

  Att handleda och guida, fråga och lyssna samt att ge sitt stöd vid val av fordon och anskaffning av utrustning är redan en bra början. Även tydliga regler och gemensamt överenskomna sätt att fungera hjälper den unga i valsituationer. Genom sitt beteende visar föräldern modell i trafiken, även om resultaten inte syns genast. Att komma överens om gemensamma spelregler tillsammans med föräldrarna till barnets kompisar kan också vara ett utmärkt sätt att agera och få kamratstöd.

  Vi vuxna ska ta hand om våra ungdomar – också i trafiken!