Ljuset blinkar i mörkret

  För drygt ett år sedan förnyades vägtrafiklagen. Några trafikreglerna ändrades men en del av reglerna förblev oförändrade. I samarbete med många aktörer har vi kommunicerat och drivit kampanjer om både förändringar och gamla regler.

  I allmänhet kräver det tid att människorna förändrar sitt beteende, men ibland kan det ske snabbt. En faktor som främjar förändringen i vårt trafikbeteende är polisövervakningen i kombination med kommunikationen. Trafikskyddet samarbetar med polisen. Vi förlägger vår kommunikation till tidpunkterna för övervakningen. Detta är en fungerande modell som bevisligen leder till beteendeförändringar.

  En del av ändringarna i vägtrafiklagen har inletts i snabb takt. Förra sommaren blev den röda baklyktan obligatorisk när man cyklar vid skymning eller mörker. Reformen syntes konkret redan förra hösten. Enligt Trafikskyddets uppföljningar använde drygt hälften av cyklisterna bakljus. Hösten 2019 använde endast en femtedel bakljusen.

  Det var obligatoriskt för cyklister att använda främre ljus redan tidigare. Nu har också efterlevnaden av denna gamla regel förbättrats. Före lagändringen använde cirka 57 procent framljus och efter lagändringen 68 procent av cyklister.

  Det har igen väckts mycket diskussion om väjningsreglerna mellan bilister och cyklister. Även om det inte skett några stora förändringar mellan bilister och cyklister i reglerna för att korsa körbanan, kan tolkningen av lagen försvåras av att övergångsperioden för det nya markeringssättet pågår till juni 2022.

  Väjningsreglerna upplevs som besvärliga och det är inte heller särskilt enkelt att kommunicera om dem jämfört med till exempel det röda bakljuset på cykeln. I artikeln som nyligen publicerades i Iltalehti om väjningsreglerna kom många läsarkommentarer där man påstod att det fanns sakfel i artikeln, även om de inte fanns. Det var dock ögonöppnande att läsa vad som var oklart för medborgarna.

  För att tillägna sig väjningsreglerna krävs tydligare kommunikation och utbildning via många kanaler. I år har vi först haft en kampanj på våren och nu för andra gången på hösten av dessa saker. Nästa år fortsätter vi med samma tema. Som stöd för kommunikationen har vi producerat guiden och animationer Till fots och med cykel som även andra aktörer kan använda.

  Det gemensamma arbetet för förändringar fortsätter. Fler lampor behövs fortfarande på cyklarna, även om förändringen redan var glädjande stor.

  Syns i mörkret – använd fram- och bakljus på cykeln!