Frihet att komma och gå och att vara sig själv

  Om unga bilentusiaster får dig att tänka på trafikförseelser, bränt gummi och okontrollerat körande, tänk om. Bakom ratten finns ofta en ung person, för vilken körning inte bara innebär frihet att komma och gå, vänskap och att hitta sin egen plats, utan också en trygg trafikkultur.

  För Tatu Hiirikoski, 18, och Henri Rauskanen, 21, är fixande med bilen inte bara en hobby, utan också ett framtida arbete. Båda studerar till fordonsmontör och kör nästan dagligen som hobby. Den största orsaken till hobbyn är ett viktigt kompisgäng.

  Vad betyder körning för de unga?

  ”Det är en stor sak för mig att jag själv kan komma och gå och inte är beroende av andra. En egen bil gör livet mycket lättare. Körandet och det egna gänget som hör ihop med det har gett stor självsäkerhet”, funderar Hiirikoski.

  Rauskanen talar också om det egna gängets betydelse. Under veckosluten väljer han och hans kompisar någon ny destination och åker för att se hurdana landskap de hittar.

  ”Det bästa med körturerna är att vi åker tillsammans och skapar minnen”, berättar Rauskanen.

  På bilden är Hiirikoski vid ratten i sin bil

  Hiirikoski kör regelbundet till sin flickvän till Lohja. Tyvärr har han också stött på äldre förare på vägen som mobbar.

  Säker trafik görs tillsammans

  Enligt en läroanstaltsenkät som Trafikskyddet genomförde i fjol upplever hälften av de unga förarna att vuxna ibland avsiktligt mobbar unga förare i trafiken. Hiirikoski och Rauskanen känner igen fenomenet. De tänker att det finns olika slags förare. Vissa beaktar den unga föraren väl, andra sämre.

  Trafikskyddets planerare Eeva-Liisa Markkanen önskar att de vuxna skulle förstå att de unga hör till trafiken på samma sätt som andra.

  ”Man måste förstå att de unga har ett behov av att samlas. Körning är inte bara att röra sig från en plats till en annan, utan också gemenskap och en kultur där man kan uppskatta även små detaljer”, säger Markkanen.

  ”Hur erfaren föraren än är kan man skapa säkerhet med sitt eget beteende. Om en vuxen beter sig illa mot en ung person, visar han eller hon samtidigt en modell för hur man förhåller sig till andra i trafiken. Fundera på hur du möter en ung förare”, uppmanar Markkanen.

  Ungdomar och trafik hamnar ofta i rubrikerna när olyckor inträffar. I det stora hela har de ungas trafiksäkerhet förbättrats betydligt jämfört med tidigare årtionden. Största delen av de unga förarna uppskattar säkerhet. Ju mer man talar om ämnet tillsammans, desto naturligare blir det för unga att röra sig trygg