Livsverket föddes på vägen till banken

  För Rainer Kinisjärvi, 59, skulle Trafikskyddet endast vara ett stopp på väg till en annan karriär. Tre årtionden senare belönas han för sitt livsverk för trafiksäkerheten.

  Mycket har förändrats under de fyra årtionden som Rainer Kinisjärvi har arbetat för trafiksäkerheten.

  ”Antalet döda och skadade har minskat, det har skett en fantastisk förändring i bilisternas attityder till det bättre, antalet rattfyllerister har minskat och ungdomarna rör sig allt smartare i trafiken”, räknar Kinisjärvi upp.

  Som en mer betydande förändring i trafiken lyfter han dock fram den ökande gång- och cykeltrafiken.

  ”Jag hade inte på något sätt trott att gång och cykling i dag skulle betraktas som en så viktig form av trafik när jag började som kontorschef på Uleåborgs kontor i oktober 1993. Olika banor och gång- och cykelleder byggs kontinuerligt. I och med dessa har också säkerheten inom gång- och cykeltrafiken förbättrats avsevärt.”

  Ett livsverk som inte skulle vara en livsstil

  Kinisjärvi har själv varit en del av den förändring han talar om. Som ett bevis på allt han gjort har han fått Trafiksäkerhetsbranschens förtjänstmedalj som utges för ett värdefullt och resultatrikt arbete för att främja trafiksäkerheten.

  Kinisjärvis livsverk kan sägas ha uppstått lite i misstag, eftersom han som yngre hade för avsikt att gå in på en helt annan karriär.

  ”Det var inte meningen att jag skulle bli kvar så här länge. Jag hade föreställt mig att jag skulle arbeta på banken som utbildnings- eller personalchef, men sedan började recessionen och arbetsplatserna försvann. Lycklig var den som hade ett jobb.”

  Kommunarbetet är en kronjuvel

  För Kinisjärvis del kan man inte tala om trafiksäkerhet utan att nämna kommunarbetet, eftersom det är just det som för honom är närmast hjärtat.

  ”När jag började deltog ett tjugotal procent av kommunerna i kommunarbetet. Nu deltar nästan alla kommuner i Finland och arbetet har blivit mycket professionellt”, säger han.

  Som ett konkret exempel på kommunarbetets genomslagskraft nämner Kinisjärvi arbetsgrupperna för trafiksäkerhet, som har en bred representation från olika aktörer i samarbetet: skolor, polisen, räddningsväsendet och NTM-centralerna samt många andra instanser.

  ”Kommunarbetet är kronjuvelen i Trafikskyddets områdesarbete. De bildar en ram för systematiskt arbete för trafiksäkerhet.”