Trafiken är inte en ö

  Kommunikationsministern vill förbättra trafiksäkerheten med ett omfattande och långsiktigt arbete.

  Det mångsidiga spektrumet av trafikfrågor har överraskat Timo Harakka (sd), som varit kommunikationsminister i drygt två år. Mångsidigheten syns också i ministerns personliga förhållande till trafiken.

  ”Jag rör mig med alla möjliga trafikmedel. Därför att jag samlar erfarenhet av alla färdsätt. Bland annat är en trygg skolväg för mina barn ett samtalsämne i vår familj varje morgon, för vi korsar den livliga vägen tillsammans”, berättar Harakka.

  Trafiksäkerheten är enligt honom en gemensam angelägenhet för hela samhället. Trafiken är inte en separat ö.

  ”Även andra än trafikpolitiska lösningar har betydande konsekvenser för vår trafiksäkerhet”, säger han.

  Sorgen syns inte i statistiken

  I Finland bereds en trafiksäkerhetsstrategi som för första gången omfattar alla trafikformer: väg- och järnvägstrafik, sjötrafik och luftfart. Harakka förväntar sig att strategin definierar effektiva och effektiva metoder för att förbättra trafiksäkerheten.

  ”Dödsfall i trafiken är inte enbart statistik, utan oöverskådliga tragedier. När säkerheten förbättras minskar det mänskliga lidandet och sorgen”, betonar han.

  I regeringsprogrammet ingår dessutom ett mål om ett nollscenario för trafiken, det vill säga en nollvision. Ministern kräver att effekterna av de olika åtgärderna följs upp noggrant så att nollvisionen verkligen förverkligas.

  Enbart reglering skyddar inte unga

  I Finland ligger de ungas trafiksäkerhetssituation fortfarande under EU-genomsnittet. Allt fler unga får körkort för personbil med dispens som 17-åring, vilket har väckt mycket diskussion.

  Ministeriet bedömer just nu om det finns skäl att ändra körkortsregleringen för att förbättra säkerheten för unga.

  ”De ungas trafikbeteende är dock inte enbart beroende av regler och bestämmelser. Det handlar också om attityder. Trafikbeteendet måste påverkas på många sätt”, konstaterar Harakka.