Säkerhetsmålen kräver åtgärder

  Det senaste året har varit exceptionellt, eftersom coronabegränsningarna har format vår vardag och hur vi rör oss. Trots att trafikmängden minskade med cirka tio procent från året innan, minskade tyvärr inte antalet dödsfall i vägtrafiken i Finland.

  I de övriga nordiska länderna minskade däremot antalet dödsfall i trafiken betydligt under undantagsåret. I Sverige skedde under tvåhundra dödsfall i trafiken och i Norge för första gången färre än hundra. Även i Danmark har minskningen varit avsevärd. I förhållande till folkmängden torde antalet dödsfall i trafiken i Finland år 2020 vara ungefär dubbelt så stort som i Sverige och Norge och på en klart högre nivå än i Danmark.

  Enligt vår norska systerorganisation Trygg Trafikk har landets systematiska trafiksäkerhetsarbete varit resultatrikt. I Norge har man också behövt en politisk vilja att arbeta för nollvisionen, vilket man också har hittat i landet. I arbetet med trafikplanen i både Norge och Finland betonas för närvarande klimatmålen, men samtidigt bör även trafiksäkerheten beaktas. Säkerheten får inte äventyras genom andra åtgärder. Nollvisionen och klimatmålen bör främjas genom att stödja varandra.

  Finlands mål på tio år var att halvera antalet dödsfall i trafiken jämfört med 2010. Detta skulle ha inneburit högst 136 dödsfall 2020. Gränsen överskreds redan i augusti. Europeiska unionens nya mål är att halvera både antalet dödsfall i trafiken och antalet allvarligt skadade personer från 2020 till 2030.

  I Finland pågår som bäst en riksomfattande trafiksäkerhetsplan och en 12-årig trafiksystemplan. Det är mycket viktigt att vi får långsiktiga ambitiösa planer som drar upp riktlinjer för åtgärderna och resursfördelningen för att uppnå trafiksäkerhetsmålen.

  För att främja säkerheten krävs gemensamt arbete av många instanser. Enbart åtgärder inom transportsektorn kan inte ge tillräckliga resultat. I planerna bör man också dra upp riktlinjer för tväradministrativa åtgärder och till exempel kommunernas trafiksäkerhetsåtgärder.

  Det finns gott om arbete även på lokal nivå. Kommunalvalet är ett utmärkt tillfälle att ta reda på vad din kandidat i kommunalvalet tycker om det lokala trafiksäkerhetsarbetet. Vi frågade några kommunfullmäktigeledamöter om tips på det här, läs artikeln på sidan 6 i tidningen.

  Ge din röst till trafiksäkerhet.