Ledamöter om säkerhet

  Kommunerna sköter trafiksäkerheten och inom den, till exempel planläggning, planering och anordnande av infrastruktur regionalt. Arbetet är långsiktigt och målet är att ta hänsyn till invånare i alla åldrar och olika sätt man rör sig i trafiken. Hur görs det här arbetet i praktiken?

  Det är snart kommunalval och då väljs nya ledamöter, som också kommer att ansvara för kommunens trafiksäkerhet. Vi intervjuade tre veteraner inom kommunalpolitik om arbetet. De intervjuade var Aaro Kubin (Centern) från Lapinlax, Jenni Pitko (De Gröna) från Uleåborg, och Sofia Vikman (Samlingspartiet) från Tammerfors.

  Hur utförs trafiksäkerhetsarbetet i kommunerna?

  Ledamöterna berättar att arbetet utförs på många sätt. Principerna för beslutsfattandet är desamma: kommunfullmäktige styr arbetet, dvs. fattar strategiska beslut. Pitko berättar hur viktigt det är att beakta smidigheten i trafiksäkerhetsarbetet.

  ”Ju fler fotgängare och cyklister det finns i förhållande till bilisterna, desto säkrare är det att röra sig i trafiken. Bilar är stora och tunga och därmed farligare i trafiken än fotgängare och cyklister. Det är viktigt att olika färdsätt beaktas på ett övergripande sätt i säkerheten.”

  Hur kan ledamöterna påverka trafiksäkerheten?

  Kommunernas trafiksäkerhet gäller i synnerhet vardagssäkerhet, såsom vettiga hastighetsbegränsningar. Initiativ är ett sätt för ledamöter att föra fram ärenden.

  Vikman anser att ledamöterna också har möjlighet att påverka stora helheter inom trafikplaneringen. I Tammerfors har strandtunneln och spårvagnen varit stora projekt.

  ”Beredningen av stora projekt tar ofta flera år. Innan man fattar beslut måste man vara säker på att projektet är nödvändigt och genomförbart”, berättar Vikman.

  Hur kan kommuninvånarna påverka trafiksäkerheten i sin egen kommun?

  Det finns många sätt för kommuninvånarna att påverka, och ledamöterna uppmuntrar till detta. Man kan ge respons både via officiella kanaler och direkt till en ledamot. Till exempel väcker körförhållandena på vintern och barnens skolrutter många tankar.

  Varför måste trafiksäkerheten främjas?

  Trafiksäkerheten främjar hälsan och välbefinnandet och är en grundläggande rättighet för alla. Ledamöterna värnar om dessa principer och nollvisionen för trafiken.

  ”Varje människoliv som går förlorat i trafiken är en onödig förlust. Om det finns orsaker till dessa förluster som man kan få bort måste man kämpa för att få bort dem”, säger Kubin.