Skolskjutsarna, ett växande ekorrhjul

  I många hem sker skolskjutsningen i samband med föräldrarnas resor till arbetet. Detta ökar biltrafiken i skolors närhet, sänker trafiksäkerheten och hindrar barns möjligheter att utveckla egna trafikfärdigheter.

  Isoniittus skola i Nurmijärvi är en av många finska skolor som brottas med rusningstrafik orsakad av personbilar och trafiksäkerheten i skolområdet. Ett visst mått av rådlöshet i frågan erkänner även Nurmijärvi kommuns transportplanerare Pirjo Heilimo och rektor Samuli Salonen på Isoniittus skola.

  ”Kollektivtrafikens tidtabeller stämmer inte alltid överens med skolans tider. När cykelsäsongen är över och det mörka höstväglaget börjar, görs allt fler skolresor i föräldrarnas bilar”, berättar Salonen.

  Enligt Heilimo är bilköerna vissa morgnar så långa, att inte ens de officiella skolskjutsarna kan komma fram till sina ordinarie platser eller till den närmaste busshållplatsen.

  ”Eleverna skulle kunna lämnas av till exempel uppe på backen eller i närheten av kyrkan. Det skulle bli lite längre väg att gå, men skolområdet skulle bli mycket lugnare. Samma problem finns även vid andra skolor”, påpekar Heilimo.

  Trafik ökar trafik

  Duon förstår att i grunden är föräldrarnas tanke god – de vill bara ge sina avkommor en trygg och enkel skolresa.

  Kommunernas skolskjutskriterier har ständigt stramats åt, och de som bor mindre än fem kilometer från skolan ska inte ens drömma om skolskjuts, om det inte är fråga om elever i specialskolor. Det är inte ens säkert att kollektivtrafik finns nära hemmet eller passar med skolans schema.

  ”Många föräldrar upplever att skolvägen är för farlig under den mörka tiden och är för hårt trafikerad för gående eller cyklande elever. Därmed blir följden att vägarna trafikeras av ännu fler bilar. Då blir det även farligare för gångtrafikanterna”, påminner Heilimo.

  Trafikskyddets utbildningschef Satu Tuomikoski känner till problemet.

  Om man absolut vill skjutsa sitt barn till skolan, bör alla ta god tid på sig.

  ”Endast tio minuters extra spelrum skulle göra morgnarna betydligt mindre stressiga och säkrare. Då får man även mer tid över till resan till arbetet. Å andra sidan lär sig inte barnen trafikvett sittandes i bilarnas baksäten”, lägger hon till.