Oppia etä kaikki

  Etäopetuksesta tuli kevään aikana rutiinia Suomen kouluissa. Myös liikennekasvatus piti nopeasti päivittää uuteen aikaan. Liikenneturvan etäyhteyksien avulla toteutetuista oppilaitosvierailuista on saatu positiivista palautetta opiskelijoilta, opettajilta ja kouluttajilta. Etäopetusta aiotaan kehittää entisestään ja poimia parhaita paloja myös muuhun koulutustoimintaan.

  Oppitunti on alkamassa Honkajoen lukiossa. Opiskelijat istuvat paikoilleen luokassa, mutta pulpetit eivät kolise, eikä tavanomaisesta tunnin alun hälinästä ole tietokaan.

  Kaikki ovat kotonaan, tai siellä, missä ovat päättäneet koulupäivänsä tänään viettää.

  Eletään huhtikuuta, aikaa joka tunnetaan nyt jo yleisesti koronakeväänä. Etäopetus on tullut osaksi oppilaitosten arkea. Juuri nyt on alkamassa terveystiedon oppitunti liikenneturvallisuudesta. Oppitunti on osa Liikenneturvan liikennekasvatustyötä, ja oppitunnin pitää vieraspuhuja, liikenneopettaja ja Liikenneturvan kouluttaja Jasmin Niittymäki.

  ”Mikä on liikenteen tarkoitus?” Niittymäki aloittaa. Lyhyen hiljaisuuden jälkeen keskusteluikkunassa näkyy, että useampi oppilaista kirjoittaa vastausta. Oppitunti on alkanut.

  Koronakevät antoi etäopetukselle äkkilähdön

  Korona-aika ja pandemia muuttivat nuorten vapaa-ajanviettoa. Koska nuorten harrastukset jäivät tauolle, vaikutti se heidän liikkumiseensa laajasti. Mediastakin oli luettavissa, että moni nuori kapinoi kokoontumisrajoituksia vastaan.

  Kun nuorten liikennekäyttäytyminen poikkeusaikana herätti huolta, nousi niin kouluilta kuin kuntien liikennetyöryhmistäkin esille toive nuorten liikennekasvatuksen tukemisesta myös etäopetusaikana. Liikenneturvassa tunnistettiin tämä tarve ja tartuttiin heti toimeen.

  Suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen vastaa Liikenneturvan etäyhteyksillä toteutettavien kouluvierailujen kehittämisestä.

  ”Kevät on normaaliolosuhteissakin tärkeää aikaa kohdata nuoria. Emme halunneet hukata kevättä, vaikka tilanne oli erikoinen”, Markkanen sanoo.

  Liikenneturvallisuuden näkökulmasta nuoret ovat tärkeä kohderyhmä, sillä he harjoittelevat turvallisten valintojen tekemistä ja liikenteen pelisääntöjä erilaisin kulkuvälinein. Nuoret ovat yliedustettuina liikenneonnettomuustilastoissa ja herkkiä kaveripiirin vaikutuksille. Tavallisesti Liikenneturva on läsnä erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa, jolloin liikennekasvattajat tapaavat nuoria ja pääsevät keskustelemaan näitä askarruttavista kysymyksistä. Poikkeustilanteessa on pitänyt keksiä uudet tavat kohtaamisille.

  Kuvassa piirroskuvitus luokkakuvasta.

  Vuorovaikutus tärkeää myös etänä

  Honkajoella oppitunti etenee rutiinilla, sillä etäopetusta on harjoiteltu jo monta viikkoa. Perusasiat, kuten kameran kautta esiintyminen, mikrofonin sulkeminen, kysyminen ja keskustelu teksti-ikkunan kautta sujuvat jo nuorilta. Silti opettajan pitää välillä muistuttaa luokan pelisäännöistä.

  ”Hei pitäkääs kamerat päällä niin kuin muillakin tunneilla!” Niittymäki kirjoittaa chattiin.

  ”Mä syön, niin laitan sitten”, kuuluu yhden nuoren vastaus.

  Pieni kapina taitaa kuulua oppitunnille myös digitaalisessa luokkahuoneessa.

  Yksi suurimpia haasteita etäoppitunnin suunnittelussa oli varmistaa, että oppitunnista saadaan vuorovaikutuksellinen myös etäyhteyden välityksellä ja osallistujat löytävät sisällöistä yhtymäkohtia omaan arkiseen liikkumiseensa. Liikenneturvan etävierailu alkaa noin viikkoa aiemmin ennakkokyselyllä, jotta nuorten omia mietteitä kuullaan etukäteen. Kouluttaja hyödyntää kyselystä kertynyttä tietoa ja kysymyksiä läpi oppitunnin.

  Nuorilta kysytään ennakkoon esimerkiksi siitä, minkälaiset asiat ovat heidän mielestään yleisimpiä nuorten riskiä liikenteessä lisääviä tekijöitä tai sitä, mistä nuorten mielestä johtuu, että nuorille sattuu muita ikäryhmiä enemmän vakavia onnettomuuksia liikenteessä. Kyselyllä pyritään myös selvittämään, miten nuoret voisivat kaveripiirissään vaikuttaa positiivisesti liikennekäyttäytymiseen.

  Tyypilliset nuorten kysymykset liittyvät esimerkiksi mopoihin, pyöräilykypärän käyttöön, alkoholiin ja erilaisiin onnettomuuksiin. Kouluttaja yhdistää faktatietoa opiskelijoiden omiin vastauksiin ja kertoo välillä, kuinka moni tästä ryhmästä kulkee koulumatkan polkupyörällä tai mikä mopoiluun liittyen mietityttää juuri tämän luokan nuoria.

  Palaute kehittää ja innostaa

  Oppilailta ja opettajilta kerätyn palautteen perusteella etävierailut ovat onnistuneet hyvin. Kouluarvosanana vierailujen keskiarvoksi on tullut reilusti kiitettävä 9.12 ja useimmat suosittelisivat oppituntia muille. Markkanen on syystäkin iloinen ja ylpeä asiasta. Myös opettajilta tullut palaute lämmittää hänen mieltään.

  ”Opettajat ovat olleet tyytyväisiä siihen, että oppitunnit ovat juuri heidän luokalleen räätälöityjä ennakkokyselyjen ansiosta. Opetus pitää tuoda todella konkreettiselle tasolle niin, että puhutaan nuorten omasta arjesta eikä tilastoista”, Markkanen kertoo.

  Liikenneturvan toiveena oli myös, että opettajat itsekin innostuisivat liikenneturvallisuusteemasta. Palautteen perusteella tässä onnistuttiin.

  Kuvassa piirroskuvitus puhekuplista.

  Uusi tilanne kouluttajillekin

  Kouluttajat joutuivat nopeasti uuden eteen, kun etäopetus vakiintui. Kouluttaminen ilman tavanomaista vuorovaikutusta koettiin vaikeaksi. Alkuun useimpia mietitytti myös tekniikan toimiminen. Huoli osoittautui nopeasti turhaksi ja pienistä ongelmista on selvitty nopeasti.

  Samat tuntemukset jakaa myös Ilkka Korhonen, joka on toiminut Liikenneturvan Lahden kouluttajana seitsemän vuotta. Virtuaaliseen kouluttamiseen Korhonen törmäsi keväällä ensimmäistä kertaa.

  ”Viime viikkojen aikana olen vieraillut virtuaalisesti neljällä eri paikkakunnalla ja 11 eri oppitunnilla. Tämä on ollut kouluttaja-aikani suurin määrä luentoja näin lyhyessä ajassa”, Korhonen ynnäilee.

  Aluksi etäopetuksessa mietitytti erityisesti tekniikka ja oppilaiden osallistaminen opetukseen. Tekniikka on kuitenkin pelannut ja osallistuminen on ollut aktiivista juuri pohjustavien ennakkokyselyjen ansioista.

  ”On voitu yhdessä tutkia vastauksia. Ennen kaikkea kouluttaja voi räätälöidä oppituntimateriaalin kohderyhmän näköiseksi”, Korhonen kertoo.

  Pysyvästi osaksi tarjoamaa

  Etäkouluvierailuilla ei ole tarkoitus korvata Liikenneturvan muuta toimintaa, mutta ne tulevat jatkossa olemaan hyvä tapa tavoittaa esimerkiksi pienempiä kouluja, joihin ei ole ollut resursseja lähteä paikan päälle tai sellaisia kouluja, joissa ei ole ollut tapana järjestää esimerkiksi turvallisuuspäivää.

  ”Kevät opetti, että tällainen oppitunti voi pedagogisesti olla jopa parempi kuin läsnäolo tapahtumassa. Joitain etävierailuissa hyviksi havaittuja käytäntöjä voidaan siirtää myös live-tapahtumiimme”, Markkanen kertoo.

  Honkajoella oppitunnin loppu lähestyy. Vaikka koulun kello ei soi, oppilaat kyllä tietävät milloin oppitunnin on määrä päättyä. Silloin nuoret kirjautuvat ulos etäalustalta – kaikki lähes samalla kellonlyömällä.

  Oppitunnin jälkeen palautekysely kilahtaa oppilaille ja myöhemmin luennoitsija saa palautteen. Oppilaiden antama arvosana keskiarvolla 4,3/5 kertoo, että Niittymäki voi olla tyytyväinen suoritukseensa.

  Kuvassa piirroskuvitus lomakkeen täytöstä.

  Ilkka Korhosen kolme vinkkiä nuoren kohtaamiseen etäopetuksessa

  1. Räätälöi aihe ja aloita napakasti
  Tee napakka ja selkeä kouluttajan esittäytyminen ja aiheen esittely, jotka on räätälöity kyseiselle luokalle esimerkiksi ennakkokyselyn avulla.

  2. Kiitokset ja kannustus
  Kiitokset ja kannustus motivoivat
  osallistumaan keskusteluun.

  3. Kysymykset, jotka
  pistävät ajattelemaan
  Esitä kysymyksiä, jotka
  pakottavat pohtimaan.

  Liikenneturvan sähköiset opetusmateriaalit löytyvät verkosta

  Liikenneturva on koonnut runsaasti materiaalia etäopetukseen ja oppituntien suunnittelun tueksi. Verkkosivujen Opettajille-osiosta löytyy muun muassa tietoa lapsista ja nuorista liikenteessä ja liikennekasvatuksesta sekä runsaasti tehtäviä, harjoituksia, ohjeita ja toimintaesimerkkejä. Aineistot ovat vapaasti käytettävissä.

  Opettajille suunnatut Liikennekasvatusuutiset ilmestyvät sähköisesti neljä kertaa vuodessa ja sisältävät ajankohtaisia aiheita käsiteltäväksi opetuksessa.