Miten Liikenneturva rekrytoi kesätyöntekijänsä?

  Liikenneturva rekrytoi alkavalle kesälle kaksi nuorta kesätyöntekijää. Tavoitteena on saada nuorten ääntä kuuluviin viestiessä liikenneturvallisuudesta sekä suunnitellessa liikennekasvatusta – eli lisätä entisestään yhden tärkeimmän kohderyhmämme osallisuutta. Tässä blogikirjoituksessa avataan sitä, miten kesätyöntekijöiden rekrytointiprosessi eteni.

  Kesätyöntekijöidemme rekrytointiprosessi lähti liikkeelle tarpeesta saada entistä vahvemmin nuorten ääntä kuuluviin erityisesti nuorten liikenneturvallisuuden suunnittelussa, laajentaa Liikenneturvan kuvaa erilaisista vaikuttamisen kanavista sekä antaa nuorille mahdollisuus vaikuttaa omalle vertaisryhmälle soveltuvaan materiaaliin.

  Tarpeissamme korostuivat erityisesti:

  • Pohjatyöt tulevalle nuorten ideointiryhmälle
  • Nuorten näkökulman huomiointi, nuorten asiantuntemuksen tuominen mukaan keskusteluun
  • Mediatuotantotarpeet (esimerkiksi sosiaalinen media, kuvat ja katugallupit)
  • Apukäsiä sekä -aivoja syksyn Liikenneturvallisuusviikon suunnitteluun
  • Miksi näin? -kysymyksen esittäminen oman ”laatikkomme ulkopuolelta”.

  Nuorten painopisteemme onkin siirtymässä selvitystyöstä ja kasvattajien kohtaamisesta enemmän myös suoraan nuoria kohtaavaan toimintaan – suunnitteilla on esimerkiksi uusi nuorten kampanja.

  Kesätyö Liikenneturvassa kiinnosti nuoria

  Yllä mainittujen tarpeiden pohjalta kokosimme kesätyöntekijöiden hakuilmoituksen. Sitä jaettiin Liikenneturvan omissa kanavissa, henkilökuntamme verkostoissa sekä verkon työnhakupalveluissa. Kahden viikon hakuajalla saimmekin kahteen kesätyöntekijän paikkaan huimat 96 hakemusta.

  Hakuajan päätyttyä kaksi henkilöä luki kaikki hakemukset ja arvioi ne. Samat henkilöt myös perehdyttävät ja ohjaavat kesätyöntekijöitä pestin aikana. Hakemusten pisteyttämisen jälkeen muodostettiin niin keskiarvon kuin yhteispisteidenkin mukaan top10-hakijat, jotka kutsuttiin työhaastatteluun. Kuten pandemia-aikaan kuuluu, työhaastattelut toteutettiin etänä.

  Työhaastatteluihin päätyi lopulta yhdeksän kärkihakijaa, jotka haastateltiin yksitellen Teams-ympäristössä. Työhaastatteluissa keskusteltiin omasta liikkumisesta, valmiuksista työtehtäviin, motivaatiosta sekä näkökulmista nuorten liikenneturvallisuuteen.

  Jokainen haastateltu nuori osoitti oman paikkansa kärkikahinoissa ja taso oli todella korkealla. Fiilikset haastatteluiden jälkeen olivat toinen toistaan positiivisempia – aivan loistavia nuoria, ihan jokainen!

  Lisäksi saimme jo haastatteluissa hyviä näkökulmia nuorten tavoittamiseen esimerkiksi erilaisten kanavien osalta, kuten myös nuoria puhuttelevien viestien sisällöstä. Emme malta odottaa, että kesällä saamme syvennettyä näitä näkökulmia!

  Työparin molemmat osapuolet täydentävät ja tukevat toisiaan

  Lopullisten valintojen tekeminen ei ollutkaan aivan helppoa. Nuorille suunnattu liikenneturvallisuusviestintä ja materiaalituotanto ei ole yksioikoista, ja valinnoissa painottuivat sisällöntuotannon osaamisen sekä nuorten kohderyhmän tuntemuksen lisäksi myös parityöskentelyssä tarvittavat taidot.

  Tällä kertaa haimmekin nimenomaan vahvaa kaksikkoa, joka pystyy tukemaan ja täydentämään toisiaan erilaisten työtehtävien varrella. Sellaisen myös löysimme ja voimme olla todella tyytyväisiä. Kaikille haastattelussa olleille nuorille lähetimme vielä henkilökohtaisen palautteen haastattelusta.

  Nyt valmistelemme vielä hetken kesäkauden toimia vakiväen kesken, ja koulujen loppuessa toivotamme kesätyöntekijämme tervetulleiksi!

  Kesätyöntekijöidemme tunnelmia, kokemuksia ja erilaisia työtehtäviä voit seurata kesäkuun aikana esimerkiksi Instagram-tililtämme. Palaamme asiaan myös juhannuksen kynnyksellä blogissamme.