Liikenneturva päivitti turvaistuinsuositustaan

  Uudella suosituksella tähdätään lasten turvallisuuden parantamiseen autossa. Mikä Liikenneturvan suosituksessa muuttui ja miksi? Kysymyksiin vastaavat Liikenneturvan koulutusohjaajat Ari-Pekka Elovaara ja Elias Ruutti.

  Mistä turvaistuinsuosituksessa on kyse?

  Ari-Pekka Elovaara: Päivitimme Liikenneturvassa suosituksemme koskien lasten kuljettamista autossa. Jatkossa suositus on, että lapsi matkustaa selkä menosuuntaan asennetussa turvaistuimessa mahdollisimman pitkään, kuitenkin vähintään neljävuotiaaksi. Kun turvaistuimen paino- tai pituusraja täyttyy, on suositus, että lapsi matkustaa turvavyöistuimessa aina siihen asti, että on 150 senttimetriä pitkä. Lapselle turvallisin
  paikka autossa on edelleen takapenkki.

  Tiukentunut turvaistuinsuosituksemme tähtää liikenneturvallisuuskulttuurin parantamiseen. Suositus
  ohjaa ihmisten valintoja ja asenteita turvallisemmiksi. Suositus perustuu tutkittuun tietoon ja sen pohjalta ihmiset voivat tehdä parhaat mahdolliset ratkaisut.

  Aiemmin selkä menosuuntaan matkustamista suositeltiin vähintään kolmevuotiaaksi. Mihin tiukempi ikäsuositus perustuu?

  Elovaara: Pienen lapsen pää on painava suhteessa kehoon ja niska hauras. Selkä menosuuntaan asennetuissa turvaistuimissa pää ja niska saavat parhaimman tuen törmäysten varalta. Siksi suosituksemme on, että lapset turvamatkustavat selkä menosuuntaan asennetussa turvalaitteessa mahdollisimman pitkään. Eli niin pitkään kuin turvalaitteen paino- tai pituusraja sallii, kuitenkin vähintään neljävuotiaaksi. Aikuisten kannattaakin suosia turvaistuinta hankkiessa istuimia, joita lapsi voi käyttää turvallisesti selkä menosuuntaan mahdollisimman pitkään.

  Tutkimuskirjallisuudessa vallitsee varsin laaja yksimielisyys siitä, että selkä menosuuntaan matkustaminen tuo turvallisuushyötyjä. Laajentunut tarjonta turvaistuinmarkkinoilla tukee myös tätä käsitystä. Liikenneturvan päivitetty ikäsuositus on nyt myös yhtenäinen Ruotsin ja Norjan vastaavien kanssa.

  Aiemmin turvaistuinta suositeltiin käytettäväksi 135 sentin pituuteen saakka. Millainen istuin sopii yli 135
  senttiä pitkälle lapselle ja miksi pituussuositusta nostettiin?

  Elias Ruutti: Kun lapsi saavuttaa selkä menosuuntaan asennetun turvalaitteen pituus tai painorajan, on hänelle turvallisinta matkustaa turvavyöistuimessa 150 senttimetrin pituuteen saakka. Turvavyöistuimessa turvavyö asettuu oikein, istuin suojaa lasta myös sivuilta ja istuimessa on pääntuki.

  Lapsen keho on vasta kehittymässä ja tarvitsee suojaa. Siksi Liikenneturva suosittelee, että lapsi matkustaa
  turvalaitteessa, kunnes on 150 senttiä pitkä. Myös EU-direktiivin mukainen raja turvalaitteen käytölle on 150 senttimetriä. Koska markkina-alueellamme myytävät turvalaitteet suunnitellaan tätä silmällä pitäen, suosittelemme lapsille turvavyöistuimen käyttöä tähän rajaan saakka.

  Mitä laki sanoo lasten turvallisesta kuljettamisesta ja miten Liikenneturvan suositus eroaa siitä?

  Elovaara: Suomen lain mukaan alle 135 senttimetriä pitkän lapsen on käytettävä asianmukaista turvalaitetta henkilö-, paketti- ja kuorma-autossa matkustaessaan. Kyseessä on EU-direktiivin sallima kansallinen poikkeus.

  Liikenneturvan suositus on siis lakia tiukempi. Sen tarkoitus on edistää lasten turvallisuutta, turvallisia matkustustapoja sekä ohjata kuluttajia turvallisiin valintoihin turvalaitteita hankittaessa ja lapsia kuljetettaessa.

  Mikä on lapselle turvallisin paikka autossa?

  Ruutti: Takapenkki on lapselle turvallisin paikka autossa. Tältä osin suosituksemme ei ole muuttunut. Tutkimusten mukaan lapsen riski kuolla tai loukkaantua törmäyksessä on pienempi takaistuimella matkustettaessa.

  Jos pientä lasta joudutaan kuljettamaan etuistuimella, on ensisijainen ratkaisu selkä menosuuntaan asennettava turvaistuin. Etupenkin turvatyyny on tällöin kytkettävä pois päältä. Tätä edellyttää myös laki. Jos lapsi joutuu matkustamaan etuistuimella aktiivisen, eli päällä olevan etumatkustajan turvatyynyn edessä, lapsen olisi hyvä olla vähintään 140 senttiä pitkä, ellei autonvalmistaja ohjeista toisin. Kuljettajan on aina tarkistettava auton käyttöohjekirjasta, miten autonvalmistaja ohjeistaa lapsen kuljettamisen
  etuistuimella.

  Mahtuuko nelivuotias lapsi vielä matkustamaan selkä menosuuntaan, vai onko hankittava suurempi auto?

  Elovaara: Turvaistuinsuosituksessa ei ole kyse suurempien autojen hankkimisesta, vaan siitä, että lapset matkustaisivat autossa mahdollisimman turvallisesti. Sekä turvaistuimet että autot ovat kehittyneet ja kehittyvät edelleen. Selkä menosuuntaan asennettava turvaistuin mahtuu entistä useampaan autoon. Arkea helpottaa, jos voi ottaa tarpeen kuljettaa lapsia huomioon jo autoa hankittaessa.

  Selkä menosuuntaan asennetuissa turvaistuimissa pää ja niska saavat parhaimman tuen törmäysten varalta.

  Ari-Pekka Elovaara

  Onko lapselle hankalaa istua turvaistuimessa jalat koukussa tai onko se peräti turvallisuusriski?

  Ruutti: Koukussa olevat jalat eivät ole lapselle haitaksi, eivätkä syy siirtyä liian aikaisin kasvot menosuuntaan asennettavaan turvalaitteeseen. Lapselle ei jalat koukussa istuminen ole yleensä hankalaa, vaikka aikuinen
  saattaakin näin ajatella omaan ruumiinrakenteeseensa ja taipuisuuteensa peilaten.

  Jos lapsi ei viihdy autossa, voi toisen aikuisen seura takapenkillä auttaa asiaa. Kuskin on keskityttävä
  ajamiseen.

  Jos on jo kääntänyt kolmevuotiaan lapsensa matkustamaan kasvot menosuuntaan, pitääkö nyt taas vaihtaa suuntaa?

  Elovaara: Lapsi tottuu tiettyyn matkustustapaan, ja voisi olla haastavaa vaihtaa turvaistuimen suuntaa takaisin. Tärkeintä on, että pienten lasten vanhemmat ovat johdonmukaisia siinä, että autossa
  matkustetaan rutiininomaisesti selkä menosuuntaan. Ylipäätään turvaistuimen käyttöä ei kannata ajatella terveellisenä ruokavaliona, josta karkkipäivänä voisi joustaa.

  Lue lisää lapsen turvallisesta kuljettamisesta: liikenneturva.fi/lapsiautossa.