Lisääkö ikä liikenneriskejä?

  Ikääntyvien liikkumiseen liittyy monia väittämiä, joille ei kuitenkaan ole tilastollista pohjaa. Ohessa muutamia esimerkkejä.

  Iäkkäät kuljettajat ovat liikenteessä vaaraksi muille.

  Kun tarkastellaan kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien aiheuttaneita kuljettajia, iäkkäiden osuus ei juuri eroa muista ikäryhmistä. Myöskään väestöön suhteutettuna ei iäkkäiden henkilöauton kuljettajien kuolemanriski eroa muusta väestöstä.

  Pelkkä ikä ei siis yksinään kerro, ajaako henkilö turvallisesti vai ei. Käytännössä jokaisella ikäryhmällä on jotain ikään liittyviä haasteita liikenteessä. Esimerkiksi nuorilla korostuu riskihakuisuus ja alkoholin käyttö liikenteessä.

  Iäkkäät ajavat aina liian hitaasti. Hitaasti ajaminen aiheuttaa vaaratilanteita.

  VTT:n tutkimuksen mukaan muuta liikennettä tai nopeusrajoitusta hitaammin ajaminen ei lisää onnettomuusriskiä. Sen sijaan muuta liikennettä nopeammin ajaminen kasvattaa onnettomuusriskiä. Lisäksi kasvu on sitä jyrkempää, mitä suurempi on oman nopeuden ja liikenteen keskinopeuden erotus.

  Nopeuden kasvu lisää aina onnettomuusriskiä, koska kuljettajan käytettävissä oleva aika vaaratilanteiden välttämiseen ja niistä selviämiseen vähenee. Korkeampi nopeus pahentaa myös onnettomuuden seurauksia.

  Korkean kaatumisriskin takia iäkkäiden on vältettävä ulkona liikkumista talvella.

  Äkkiseltään voisi ajatella, että sisällä pysyminen on ulkona liikkumista turvallisempaa. Sisätiloissa kuitenkin tapahtuu huomattavasti enemmän itseraportoituja kaatumisia kuin liikenteessä. Kotioloissa kannattaa käyttää liukuesteitä mattojen alla, portaiden askelmissa ja sukissa. Ulkona ja talviliukkailla sellaiset on hyvä olla kengänpohjassa.

  Myös ulkoilun ajankohta vaikuttaa kaatumisriskiin. Ulos kannattaa lähteä silloin, kun näkyvyys on hyvä ja tien pinta vähemmän liukas. Toimintakykyä kannattaa pitää yllä talvikuukausina, sillä se on hyödyksi myös kesäajan kaatumisten ja niistä syntyvien vammojen ehkäisyssä.

  Mopoautoa saa ajaa, vaikka henkilöauton ajokortti otetaan terveyssyistä pois.

  Mopoauton kuljettajalta vaaditaan aina kuljettajan ikään katsomatta vähintään AM-luokan tai ylemmän luokan ajokortti. Sellainen voi olla esimerkiksi henkilöauton B-kortti. AM-luokan ajokortin terveysvaatimukset ovat samat kuin henkilöautoon kuljettamiseen oikeuttavassa B-kortissa. Jos terveydentilasta johtuen ei enää saa henkilöauton ajokorttia, ei voi ajaa myöskään mopoautoa.