Ajokorttilakia muutetaan ja hyvä niin

  Ajokorttilain muuttamisaie on jälleen kirvoittanut keskustelua nuorten kuljettajien liikkumisen turvallisuudesta. Myös Liikenneturva on tuonut pohdittavaksi erilaisia uusia ratkaisuja. Mallien taustalla on tutkittua tietoa ja hyviä kokemuksia muista Pohjoismaista.

  Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt lainsäädäntöhankkeen ajokorttilain muuttamiseksi. Hankkeen taustalla on tarve parantaa erityisesti nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta.

  Nyt keskustellaan varsinkin 17-vuotiaiden nuorten turvallisuuden parantamisesta. Nykyisen poikkeuslupakäytännön myötä yhä useampi alaikäinen saa luvan ajaa henkilöautoa. Kun aikaisemmin poikkeuslupia myönnettiin kymmeniä, nyt niitä myönnetään kymmeniätuhansia.

  GDL, GDE ja muut ihmishenkiä pelastavat mallit

  Ajokorttilain uudistamisessa ollaan vasta aivan alkumetreillä. Liikenneturva on ollut aloitteellinen ja tarjonnut erilaisia ratkaisuja. Erityisen tärkeää on löytää tutkimukseen perustuvia toimivia malleja.

  Ajattelumme taustalla ovat olleet kaksi kirjainyhdistelmää GDL ja GDE. Näistä ensimmäinen GDL, eli graduated driving licensing sisältää ajatuksen porrastetusta ajo-oikeudesta. Kuljettajaa ei heitetä heti syvään päätyyn, vaan ajamista harjoitellaan turvallisessa seurassa ja ympäristössä. Ajo-oikeuden porrastaminen tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että aluksi ajaminen on sallittua vain aikuisen seurassa.

  Muun muassa Tanskassa on ensin pilotoitu ja sittemmin jatkettu porrastetun ajo-oikeuden käyttöä. Porrastus voisi toimia etenkin 17-vuotiaille alaikäisille kuljettajille. Hyviä käytänteitä kannattaa lainata maista, joissa nuorten liikenneturvallisuutta on onnistuttu parantamaan Suomea enemmän.

  Tutkitusti porrastuksia kannattaisi asettaa useampia. Liikenneturva onkin ehdottanut, että yöllä ajamista, avonaisia alkoholipulloja autossa ja muiden teini-ikäisten kuljettamista voitaisiin rajoittaa. Lainsäädäntöhän rajoittaa jo nyt alle 18-vuotiaiden yötyötä. Rajoitukset eivät tältä osin häiritsisi nuorten elämää, mutta ne vähentäisivät juuri noita kaikkein otollisimpia vaaran hetkiä.

  Kuljettajakoulutukseen lisää asennekasvatusta

  Rajoitusten lisäksi pitää keskustella myös kuljettajakoulutuksen laadusta. Tässä Liikenneturvan ajattelun taustalta löytyy kirjainyhdistelmä GDE eli goals for driving education. Moni ei tiedä, että Suomi ja etenkin Turun yliopisto ovat tehneet kansainvälisesti arvostettua ja monissa maissa käyttöönotettua uranuurtavaa työtä liikenneopetuksen saralla. GDE-malli on muun muassa Norjan kiitetyn kuljettajakoulutuksen taustalla.

  GDE-mallissa kuljettajakoulutuksen tavoitteet on luokiteltu eri tasoille. Alimmalla tasolla on ajoneuvon tekninen kuljettaminen, seuraavalla liikennetilanteiden hallinta ja sitä seuraavalla ajamisen tavoitteet ja ylimmällä elämisen tavoitteet. Yksinkertaistaen GDE-mallissa lähdetään siitä, että meidän pitäisi pystyä vaikuttamaan ryhmän normeihin, itsekontrolliin ja ajamisen motiiveihin. Kansankielellä koulutuksen tulisi vaikuttaa asenteisiin, mitä kautta ennaltaehkäisisimme riskikäyttäytymistä liikenteessä.

  Yksityiskohtaisiin kuljettajakoulutuksen muutosehdotuksiin päästään syventymään hankkeen edetessä.

  Vastauksia palautteeseen

  Saimme paljon palautetta Ylen uutisoinnin jälkeen. Hienoa, että nuorten liikenneturvallisuus herättää kiinnostusta.

  Kokosimme tähän yleisimmät meille tulleista palautteista ja kysymyksistä sekä lyhyet vastaukset niihin. Lainsäädännön uudistamistyö ja siitä käytävä keskustelu on vasta aivan alussa. Nyt tarvitaan runsaasti erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, jotta toimivin kokonaisuus saadaan muodostettua.

  Nuorten yötyöt rajoittuvat.
  – Laki rajoittaa nuorten alle 18-vuotiaiden yötöiden tekemistä klo 22 ja 6 välillä

  Nuorten liikkumismahdollisuudet rajoittuvat.
  – Lyhytaikainen rajoitettu ajo-oikeus rajoittaisi liikkumista hetken. Toinen vaihtoehto on palauttaa ajokortti-ikä takaisin 18 vuoteen.

  Aikuisen mukana olo ei lisää itsenäistä liikkumista.
  – Kyseessä olisi kompromissi, jossa esimerkiksi ensimmäiset kuukaudet ajettaisiin aikuisen kanssa ja loppuosa itsenäisesti. Turvallisuus parantuisi, mutta aikuista joutuisi sietämään hetken.

  Rajoitusten sijaa tulisi lisätä koulutusta
  .
  – Rajoitusten lisäksi tulisi kehittää myös koulutusta.

  Rajoituksia ei voi valvoa
  .
  – Annetaan poliisin määritellä, mitä se voi valvoa.

  Rajoituksia ei noudateta.
  – Rajoitusten noudattamista voidaan tukea monin tavoin.

  Nuoret eivät pidä rajoituksia hyvänä ideana tai toimivina.
  – Harva meistä pitää itseensä kohdistuvia rajoituksia hyvinä, mutta entä jos pelastamme tällä vuosittain viiden nuoren hengen?

  Lähes joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on nuori

  Traficomin tuoreen selvityksen mukaan 17-vuotiaiden loukkaantumiset henkilöauton kuljettajina lisääntyivät vuonna 2020. Alaikäiset 17-vuotiaat syyllistyivät lähes kaksi kertaa useammin ajokieltorikkomuksiin kuin 18-vuotiaat. Selvityksen mukaan myös vaarallinen ajokäyttäytyminen on tyypillisintä ajouran ensimmäisten kuukausien aikana. Noin 50 prosenttia ensimmäisen ajovuoden ajokieltorikoksista tapahtuu ensimmäisen neljän kuukauden sisällä ajo-oikeuden saannista.

  Vaikka nuorten liikenneturvallisuus on yleisesti ja pitkällä aikavälillä parantunut, ei Suomen liikenneturvallisuustilanne ole riittävän hyvä verrattuna esimerkiksi muihin Pohjoismaihin. Suomessa 15-24-vuotiaita nuoria menehtyy liikenteessä keskimäärin 40 vuodessa ja heistä 2/3 henkilöautossa.

  Sanna Marinin hallitusohjelmassa on kunnianhimoinen kirjaus: ”Liikenneturvallisuuden parantaminen otetaan uudelleen mukaan liikenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen. Tavoitteena on vastata EU:n nollaskenaarioon.” On loogista, että ajokorttilaki, jolla vaikutettaan mm. kuljettajakoulutukseen, otetaan nyt tarkempaan syyniin. Liikenneturva ehdottaa, että mallia valmistelussa otettaisiin ainakin Tanskasta ja Norjasta.

  Lähteet:

  https://www.transportation.gov/mission/health/Graduated-Driver-Licensing-Systems
  https://core.ac.uk/download/pdf/76192071.pdf
  https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/i-bil/koerekort-til-17-aarige
  Shinar, David: Traffic Safety and Human Behaviour 2017
  https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/young/countermeasures/content_of_training_best_practice_en