Norja on nuorelle turvallinen maa

  Norja on maailman kärkimaita lasten ja nuorten liikenneturvallisuudessa – ja tilastoissa edellä myös Suomea. Miten Norja edistää nuorten liikenneturvallisuutta ja mitä tehdään toisin kuin Suomessa?

  Nuoret ovat Suomessa edelleen yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa, vaikka tilastojen mukaan nuorten liikenneturvallisuus on parantunut. Norjassa nuorten liikenneturvallisuutta on edistetty menestyksekkäämmin. Esimerkiksi vuosien 2000 ja 2018 välisenä aikana liikennekuolemien kokonaismäärä Suomessa lähes puolittui, mutta Norjassa vähennystä oli jopa 74 prosenttia.

  Kansainvälisen International Transport Forum -liikenneforumin mukaan kaksi syytä Norjan hyvään tilanteeseen ovat autojen erilaisten turvaominaisuuksien leviäminen markkinoille sekä liikenteen keskinopeuden lasku. Kehitykseen vaikuttaa myös se, että ne onnettomuudet, joissa on mukana nuoria kuljettajia tai mopoilijoita, ovat vähentyneet.

  Koulutus ja kampanjointi purevat nuoriin

  Liikenneturvan norjalaisen sisarjärjestön Trygg Trafikkin vanhempi asiantuntija Bård Johansen arvelee nuorten onnettomuusmäärien laskun olevan vuosien paikallisen ja kansallisen liikenneturvallisuutta edistävän työn tulosta. Hän myös uskoo, että nuorten kiinnostus autoihin ja ajamiseen on hiipunut.

  Norjassa nuorille viestitään liikenneturvallisuudesta enimmäkseen suoraan esimerkiksi sosiaalisen median kampanjoiden avulla. Trygg Trafikk tekee kampanjoinnissa ja viestinnässä usein myös yhteistyötä rinnakkaisjärjestöjen, viranomaisten ja vapaaehtoisten kanssa.

  ”Vaikka kuljettajan käytös on tärkein turvallisuustekijä liikenteessä, olemme pitkään keskittyneet myös lasten ja nuorten liikennekasvatukseen. Lisäksi olemme 70-luvulta asti kampanjoineet turvallisesta liikennekäyttäytymisestä sekä nuorille kuljettajille että nuorille matkustajille”, Johansen kertoo.

  Norjan kuljettajakoulutusjärjestelmä on yksi Euroopan kattavimmista. Norjalaista ajo-opetusta on kehuttu muun muassa sen hybridimallin vuoksi: osan opetuksesta antaa koulutettu ajo-opettaja ja osan opetusluvalla opettava läheinen. Johansenin mukaan hybridimallin toteuttaminen ei kuitenkaan ole mutkatonta – se on vapaaehtoista eikä toimi kaikissa tapauksissa.

  ”Monilla ihmisillä suurkaupungeissa ei ole autoa perheessä, joten heidän on suoritettava ajo-opetuksen kaikki osiot autokoulussa. Kannustamme kaikkia kuitenkin harjoittelemaan ajamista myös autokoulun ulkopuolella, sillä ajokokemus lisää turvallisuutta merkittävästi”, Johansen kertoo.

  Suomessa kortti heltiää nuorempana

  Nuorille sattuneet onnettomuudet ovat tänä syksynä herättäneet Suomessa keskustelua nuorten käyttäytymisestä ja turvallisuudesta liikenteessä. Erityisesti ikäpoikkeusluvalla 17-vuotiaana ajokortin saaneita nuoria on nostettu tikun nokkaan. Keskustelun luomasta mielikuvasta huolimatta 15–24- vuotiaiden liikenneturvallisuus on viimeisen vuosikymmenen aikana parantunut Suomessakin.

  Ikäpoikkeuslupa astui voimaan kesällä 2018, kun ajokorttilaki uudistui. Traficom on käynnistänyt ajokorttilain uudistuksesta seurantatutkimuksen, mutta toistaiseksi tutkittua tietoa ikäpoikkeusluvista ja 17-vuotiaista kuljettajista on kovin vähän. Yksi asia kuitenkin tiedetään: uusien kuljettajien riskitaso on sitä korkeampi, mitä nuorempi kuljettaja on.

  Norjassa ei vastaavanlaista ikäpoikkeuslupaa ole. Mopokortinkin norjalainen nuori voi hankkia vasta vuotta myöhemmin kuin suomalainen ikätoverinsa: 16-vuotiaana.

  Rajoitukset osana nollavisiota

  Trygg Trafikk on ehdottanut nuorille kuljettajille kohdistuvia rajoituksia kompensoimaan näiden kokemattomuutta ja nuorta ikää. Rajoituksiksi on ajateltu esimerkiksi nuorten käyttöön merkittyjä autoja sekä sääntöä, jonka mukaan nuoren kuljettajan kyydissä ei yöaikaan saisi olla alle 25-vuotiaita matkustajia. Toistaiseksi tällaisia rajoituksia ei kuitenkaan ole tehty.

  Norjassa kokemattomia kuljettajia rangaistaan rikkeistä rankemmalla kädellä kuin kokeneita kuljettajia. Johansen kertoo, että tiellä toilailusta saa tuplahuomautuksen ajokortin saamista seuraavina vuosina. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kahden ensimmäisen ajovuoden aikana ajokortti hyllytetään herkemmin.

  Sekä Norjassa että Suomessa nollavisio ohjaa liikenneturvallisuustoimijoiden työtä. Nollavisio on tavoite, jonka mukaan kenenkään ei tarvitse kuolla tai vakavasti loukkaantua liikenteessä. Nollavision saavuttamiseksi sekä nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseksi on tehtävä pitkäjänteistä ja tavoitteellista yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Suunta on oikea, mutta tekemistä vielä riittää.

  Tiesitkö?

  Norja on yksi maailman liikenneturvallisimpia maita. Menehtyneet miljoonaa asukasta kohden vuonna 2019:

  Jutussa on käytetty lähteenä seuraavia julkaisuja:
  International Transport Forum: Road Safety annual report 2019 Finland & Norway.
  Road Safety Performance Index PIN Award 2019.
  Williams A. 2003. Teenage drivers: patterns of risk. J Safety Res. 34:5–15.