Ajoradalla pyöräilijää koskettavat samat säännöt kuin muitakin ajoneuvon kuljettajia

  Uusi, 1.6. voimaan tullut tieliikennelaki korostaa pyöräilijän roolia ajoneuvon kuljettajana. Polkupyörä on ajoneuvo ja pyöräilijä ajoneuvon kuljettaja. Tämä johtoajatus auttaa pitkälle, jos esimerkiksi ajoradalla pyöräilevää koskevat säännöt mietityttävät. Keskeisimpiä sääntöjä voi kerrata myös Liikenneturvan uudistetusta Jalan ja pyöräillen -oppaasta.

  Uudistimme Liikenneturvassa jalankulun ja pyöräilyn keskeisiä sääntöjä käsittelevän oppaamme uuden tieliikennelain mukaiseksi. Samalla rakenne vanhaan oppaaseen verrattuna hieman muuttui. Opas lähtee liikenteeseen kaikkia tienkäyttäjiä koskevista tieliikennelain periaatteista. Nämä periaatteet ohjaavat yleisellä tasolla toimimaan liikenteessä turvallisesti vaaraa ja vahinkoa välttäen, ottamalla huomioon olosuhteet – ja ennen muuta toiset tienkäyttäjät.

  Tunne oma roolisi liikenteessä

  Yksi näistä periaatteista on tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus. Ennakoimista helpottaa se, että jokainen tienkäyttäjä käyttäytyy liikenteessä roolinsa mukaisesti. Hieman yksinkertaistaen tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jalankulkijana noudatetaan jalankulun ja auton kuljettajana ajoneuvoliikenteen sääntöjä. Sähköpotkulaudalla kulkevan taas on ymmärrettävä, että laitteella kuljetaan pyöräilijää koskevia sääntöjä noudattaen.

  Polkupyörän määritelmä löytyy ajoneuvolain 19 pykälästä, jossa luetellaan muita moottorittomia ajoneuvoja. Kun polkupyörä on ajoneuvo, on muistettava, että pyöräilijä on liikenteessä ajoneuvon kuljettaja.

  Kun oma rooli tiedostetaan, osaa hahmottaa myös oman paikan liikenteessä: kuljetaanko jalankulkijoille osoitetuilla väylillä, pyöräilijän reiteillä vai kenties moottoriajoneuvoliikenteen seassa? Jalan ja pyöräillen -oppaassa on havainnollistavat tilannekuvat erilaisista väylistä, ja opastukset siihen, kuinka näillä kuljetaan, on sitten jalankulkija tai pyöräilijä.

  Ajoneuvon paikka tiellä

  Esimerkiksi pyöräilijän on käytettävä pyörätietä, jos sellai­nen on pyöräilijän kulkusuunnassa. Pyörätie on aina merkitty liikennemerkillä. Jos pyörätietä tai pyöräkaistaa ei ole, pyörällä ajetaan ajoradan oikeanpuoleisella pientareella. Tähän meidät opastaa tieliikennelain 18 pykälä:

  Jos tien oikealla puolella on piennar, jolla ajo käy haitatta päinsä, polkupyörää tai muuta moottoritonta ajoneuvoa on kuitenkin ajettava oikeanpuoleisella pientareella.

  Tieliikennelain 18 §

  Monesti tilanne on kuitenkin sellainen, ettei piennarta ole nimeksikään tai se on huonokuntoinen. Tällöin pyöräilijä ajaa ajoradalla niin lähellä oikeaa reunaa kuin se on turvallista. Tieliikennelain 19 pykälä määrittelee ajoneuvon kuljettamisen näin:

  Ajoneuvolla on kaksisuuntaisella ajoradalla ajettava muu liikenne ja olosuhteet huomioon ottaen niin lähellä ajoradan oikeaa reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista.

  Tieliikennelain 19 §

  Saimme Twitterissä kysymyksiä oppaan kohdasta, jossa muistutetaan, että pyöräiltäessä maantiellä ryhmässä, tulee ajaa peräkkäin ei rinnakkain. Tämä ohje perustuu yllämainittuun tieliikennelain 19 pykälään, joka koskee niin polttomoottorin avulla kuin lihasvoimallakin eteneviä ajoneuvojen kuljettajia.

  Esimerkiksi Isossa-Britanniassa laki on erilainen ja sallii maantiepyöräilyn rinnakkain. Jokaisessa maassa noudatetaan kuitenkin omaa kansallista lainsäädäntöään, vaikka kokisikin toisenlaiset pykälät paremmiksi. 

  Ota toiset tienkäyttäjät huomioon – myös ohitustilanteessa

  Itse kohtalaisesti maantiereiteillä pientareettomilla osuuksilla polkevana on tullut vastaan tilanteita, joissa takaa tuleva ajoneuvo on puskenut ohi turvattomassa paikassa. Kyselymme osoittavat, että esimerkiksi sivusuuntainen turvaväli koetaan hyvin eri tavalla, riippuen siitä ollaanko auton ratissa vai pyörän sarvissa.

  Tieliikennelaki määrittelee toisille tienkäyttäjille annettavan tilan pykälässä 29:

  Ajoneuvolla ajettaessa on annettava jalankulkijalle, pyöräilijälle ja tienkäyttäjän kuljettamalle eläimelle turvallinen tila tiellä. Polkupyörällä ajettaessa on annettava jalankulkijalle turvallinen tila tiellä.

  Tieliikennelain 29 §

  Ohittaminenkin sallitaan vain silloin, kun se ei vaaranna turvallisuutta. Ohittajan velvollisuudet määritellään pykälässä 33:

  Ohittavalla ajoneuvolla on pidettävä turvallinen väli ohitettavaan ajoneuvoon tai jalankulkijaanja muutenkin huolehdittava, että ohitus ei vaaranna turvallisuutta.

  Tieliikennelain 33 §

  Ohjenuoraa ohitustilanteeseen voi katsoa tästä animaatiostamme.

  Yhteisten sääntöjen noudattaminen tekee liikenteestä turvallista

  Kun liikennesäännöt tunnetaan ja niitä noudatetaan, virheellinen käyttäytyminen ja virheellisen käyttäytymisen kokeminen vähenevät. Myös vastakkainasettelu eri kulkumuotojen välillä pienenee. Lyhyesti: liikenteestä tulee turvallisempaa kaikille ikään ja kulkumuotoon katsomatta.

  Tieliikennelain kolmas pykälä määritteleekin tienkäyttäjän yleiseksi velvollisuudeksi sääntöjen noudattamisen:

  Vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.

  Tieliikennelain 3 §

  Liikennesääntöjen lyhyen oppimäärän saa jo Liikenneturvan Jalan ja pyöräillen -oppaasta. Uuden lain tuomiin muutoksiin voi tutustua myös kampanjasivullamme.