Työliikenteen turvallisuuteen kannattaa panostaa – pikavoitot kuitenkin tiukassa

  Turvallinen työliikenne on keskeinen osa työturvallisuutta. Työpaikkojen panostaminen henkilöstön turvalliseen liikkumiseen voi helposti maksaa itsensä takaisin vähentyneinä tapaturmina ja sitä kautta lisääntyneinä työssäolopäivinä. Organisaation on kuitenkin sitouduttava pitkäjänteiseen työhön, asenteet tai tavat liikenteessä eivät muutu hetkessä turvallisemmiksi.

  Ihmisten asenteet ja tavat ovat tiukassa, eivätkä pelkästään liikenteessä. Toiminnalla on myös monenlaisia motivaatioita. Jos töihin lähtö venyy aamulla, vaikka kuinka yrittäisi olla ajoissa, ja kokouksen alkamisaika lähestyy uhkaavasti, halu ajaa nopeusrajoitusten mukaan jää helposti kakkoseksi. Rankan päivän jälkeen sohva ja lasi viiniä vievät taas helposti voiton salaatista ja juoksulenkistä.

  Ihminen on mukavuudenhaluinen ja hakee välitöntä palkkiota, eikä yleisen tai välttämättä edes oman edun mukaan toimiminen useinkaan sellaista tarjoa.

  Usein myös ajatellaan ihmisten haluavan tehdä niin sanotusti oikein, kunhan heille ensin kerrotaan, mikä se oikea tapa tehdä asioita on. Tähän monesti perustuvat toiveet erilaisista kampanjoista: kun massoille kerrotaan, miten heidän tulee toimia, totta kai he sitten tekevät niin.

  Jos tämä toimisi, söisivät kaikki suositusten mukaan, käyttäisivät heijastinta ja lopettaisivat tupakoinnin. Asenteet ja tavat ovat kuitenkin hidas laiva käännettäväksi, ja ulkopuolisen on vaikea saada aikaan muutosta, etenkään nopeasti.

  Muutos ei tapahdu yhdessä yössä – älä luovuta

  Monilla työpaikoilla järjestetään erilaisia tempauksia ja kampanjoita, joilla tavoitellaan terveempiä, paremmin voivia ja työkykyisempiä työntekijöitä. Toiminta kuitenkin saattaa jäädä varsin kertaluontoiseksi, ja kun muutosta ei olekaan heti havaittavissa, yrityksistä luovutaan vähin äänin eikä mitään uutta enää kokeilla. ”Ei se kuitenkaan toimi.”

  Luovuttaa ei kannata, mutta realiteetit on hyvä pitää mielessä.

  Olipa kyse vihannesten syömisen, portaiden käytön tai työmatkojen turvallisuuden lisäämisestä, luovuttaa ei kannata, mutta realiteetit on hyvä pitää mielessä. Työ on pitkälti suostuttelua ja muutos tapahtuu vähitellen. Työpaikoille on onneksi tarjolla erilaisia työkaluja, joiden avulla tapojen ja tottumusten muutostyötä voi lähteä tekemään. Liikenneturva tarjoaa monipuolisia työkaluja työpaikkojen käyttöön.

  Työkalut ja toimenpiteet voidaan jakaa karkeasti viestintään ja koulutukseen. Viestinnälliset toimenpiteet ovat yleensä toteutettavissa kohtuullisen helposti, nopeasti ja vähäisillä kustannuksilla. Valmista materiaalia on saatavilla ja usein mietittäväksi jää ainoastaan se, miten sitä omalla työpaikalla hyödynnetään. Vaikuttavuuden osoittaminen on sitten huomattavasti hankalampaa.

  Koulutustoimenpiteiden osalta voi karkeasti todeta, että mitä ”raskaampi” eli pitkäkestoisempi, osallistavampi, haastavampi, reflektoivampi ja syvällisempi valittu koulutuksellinen lähestymistapa on, sitä paremmat vaikutusmahdollisuudet sen avulla saavutetaan.

  Liikenneturvallisuus osaksi organisaation strategiaa

  Jo päivän koulutuksella voidaan saada aikaan suuria rahallisia säästöjä esimerkiksi lisääntyneiden työssäolopäivien muodossa.

  Koulutukset vaativat kuitenkin henkilö-, aika- ja raharesursseja, joiden saaminen työpaikan arjessa on usein vaikeaa. Lisäksi koulutuksiin osallistuvat työntekijät ovat siihen käytetyn ajan pois työpisteeltään eivätkä tee työnantajalle tulosta.

  Kannattaa kuitenkin aina arvioida, mikä koulutuksesta saatava hyöty on: jo päivän koulutuksella voidaan saada aikaan suuria rahallisia säästöjä esimerkiksi lisääntyneiden työssäolopäivien muodossa.

  Olivatpa valitut toimenpiteet mitä tahansa, tärkeintä on olla pitkäjänteinen ja kytkeä toimenpiteet työpaikan ohjeistuksiin ja käytäntöihin, jotta ne eivät jää kaikesta irrallisiksi kertatempauksiksi. Parhaimmassa tapauksessa liikenneturvallisuus on sisällytetty osaksi organisaation strategiaa.

  Lue lisää turvallisesta työmatkaliikenteestä ja tutustu Liikenneturvan tarjoamiin työkaluihin työmatkaliikenteen turvallisuuden parantamiseksi.

  Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä henkilöstösi työmatkojen turvallisuuden parantamiseksi, ota yhteys Liikenneturvan lähimpään aluetoimipisteeseen.