Vaikuttamisen vaikeus

  Suomessa kuolee liikenteessä noin 240 ihmistä joka vuosi. Tällä faktalla usein aloitamme keskustelun, kun haluamme valistaa muita. Tilastotietoa liikenteessä kuolleiden määrästä löytyy helposti, sen sijaan loukkaantuneiden määrää on jo vaikeampi arvioida. Olen tehnyt töitä jo pidempään liikenneturvallisuuden parissa. Työssä helposti turtuu, eikä huomaa, että kuolemanlukujen kertominen ei houkuta ihmisiä pohtimaan omaan turvallisuuttaan.

  Olisiko tunnepohjainen lähestyminen toimivampi? Pitäisikö pelkoa, häpeää, iloa tai välittämisen tunnetta olla jo heti viestimme alussa? Tunnustan – tunne on valistajalle paljon vaikeampi käsite kuin faktat. Pääjutussamme pohdiskellaan samaa: miten saada aikaan muutos ihmisten toiminnassa? Tiedon ja tunteen lisäksi pitää ihmiselle tarjota myös taitoja ja motivaatiota muuttaa käytöstään.

  Meihin vaikuttavat muun muassa perheemme ja kaveripiirimme toiminta sekä heidän antamansa esimerkit. Haluamme kuulua ryhmään ja toimia kuten muutkin. Meidän valistajien pitäisi pystyä vaikuttamaan sosiaalisiin normeihin, kuten esimerkiksi liikenneraittiuskampanjoinnissa on tehty. Rattijuopot olivat menneinä vuosikymmeninä sankareita. Tänä päivänä harva meistä haluaisi tunnustaa, että on kärynnyt ratista. Rattijuoppoudesta on tullut paheksuttavaa.

  Vertaisvaikuttajia on käytetty valistustyössä pitkään. Nyt heidän suosionsa on kasvussa, kun sosiaalinen media on mahdollistanut niin sanottujen tavistenkin nousun julkisuuteen, ja heistä on tullut idoleita. Varsikin nuoremmat fanittavat ahkerasti somevaikuttajia ja seuraavat vaikkapa uutisia heidän kertomanaan. Nuorille suunnatuissa kampanjoinnissamme olemme lisänneet somevaikuttajien käyttöä. Nuoria on nykyisin yhä vaikeampaa tavoittaa perinteisten markkinointikanavien, kuten television kautta. Kun teemme yhteistyötä somevaikuttajien kanssa, on tärkeää löytää juuri ne tyypit, joita haluamamme kohderyhmä seuraa. Vaikuttajat voivat innostaa ja motivoida nuoria muutokseen ja turvalliseen tapaan toimia.

  Kysyimme opettajilta, voisiko somevaikuttajia hyödyntää myös liikennekasvatuksessa? Heidän mielestään tubettajien liikenneturvallisuuteen liittyvät videot voisivat hyvin toimia keskustelun herättäjinä. Vaikuttajat voivat lisätä mielenkiintoa käsiteltävään teemaan ja auttaa oppilaita muistamaan sen myöhemminkin. Päätimme rohkeasti kokeilla yhteistyötä tubettaja Konsta Saajannon eli HurHurin kanssa. Hän oli ensin mukana kypäräkampanjassamme ja sen jälkeen virtuaalioppitunnilla, jossa hän haastatteli nuoria asiantuntijaesitysten lomassa. Nuoret kertoivat omia näkemyksiään ja kokemuksiaan siitä, miten jokainen voi omalla toiminnallaan edistää sekä omaa että muiden turvallisuutta liikenteessä.

  Käy katsomassa YouTubesta HurHurin video Pidä pääsi. Sitä on katsottu jo yli miljoona kertaa.