120 päivää tieliikennelain voimaantuloon

  Eduskunta on säätänyt uuden tieliikennelain, josta löytyvät tärkeimmät säännöt jokaiselle tiellä liikkujalle. Yhteensä laissa on seitsemän lukua ja 195 pykälää. Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen kertoo, mitä olennaisuuksia pykälien alla piilee ja mikä luku on varattu heille, jotka eivät sääntöjä noudata.

  Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020 – 120 päivän päästä. Laki on kirjoitettu kokonaan uudelleen, koska laitkin kuluvat. Lähes neljäkymmentä vuotta vanhaa lakia oli jo monta kertaa paikattu ja parsittu, eikä se vastannut riittävästi nykyisiä tarpeita.

  Vaikka tieliikennelaki on uudistettu kokonaan, isoin osa lain sisällöstä säilyy entisellään. Vanhoilla opeilla pärjää hyvin, jos niitä noudattaa.

  Miksi tieliikennelain pitäisi kiinnostaa?

  Lain periaatteet ja monet säännöt koskevat kaikkia tiellä kulkijoita riippumatta siitä, onko liikkeellä kävellen vai jollakin ajoneuvolla. Tieliikennelain ydinasioiden ymmärtäminen on kansalaistaito, jota jokainen alakouluikäisestä alkaen tarvitsee.

  Kun vastuut ja vaatimukset kasvavat, myös lain kirjaukset tarkentuvat. Yksityiskohtaisimmin uudessa laissa onkin säädetty ajonevojen kuljettamisesta sekä ajoneuvojen oikeasta käytöstä ja koosta. Myös liikennerikkomuksista ja niiden seuraamuksista on tarkat pykälät.

  Pykäliä onkin paljon. Tieliikennelaki jakautuu seitsemään lukuun, ja siinä on yhteensä 195 pykälää. Liikennevalot, ja -merkit sekä tiemerkinnät kuvataan ja niiden tarkoitus esitetään lain liitteissä. Liikennemerkkejä on lähelle 300 ja niiden viestejä täydennetään kymmenillä lisäkilvillä.

  Jotain vanhaa ja jotain uutta

  Lain ensimmäisessä luvussa määritellään 23 käsitettä. On hyvä tietää, mitä tarkoitetaan esimerkiksi tiellä, jalkakäytävällä, liikenneympyrällä ja taajamalla. Automaation lisääntymisen myötä lain määritelmissä on otettu huomioon sekin, että ajoneuvoa voidaan ohjata myös sen ulkopuolelta, vaikkapa etäpysäköintiä.

  Toisessa luvussa päästään jo itse asiaan. Turvallisen tieliikenteen periaatteista huolellisuus ja varovaisuus sekä ennakointi velvoittavat kaikkia tiellä kulkijoita. Muut huomioon ottava käytös ja tietoinen vaarojen ja vahinkojen välttäminen turvaavat matkan.

  Turvallisen tieliikenteen periaatteista huolellisuus ja varovaisuus sekä ennakointi velvoittavat kaikkia tiellä kulkijoita.

  Anna-Liisa Tarvainen

  Kolmas luku sisältää liikennesäännöt. Jokaiselle kulkumuodolle on tiellä paikkansa ja lakiin on kirjattu, missä järjestyksessä risteyksessä mennään. Liikenteessä vuorovaikutus on välttämätöntä ja jokainen myös viestii omalla toiminnallaan aikeistaan. Ohittamisen, kohtaamisen ja kääntymisen pelisäännöt sekä suuntamerkin ja valojen käytön määrittely ovat lain sisältöä.

  Muutoksiakin totuttuun järjestykseen tulee. Uusi tieliikennelaki sallii pysäyttämisen ja pysäköinnin taajamassa myös vasemmalle puolelle tietä. Edelleen voi jatkaa oikealle puolelle parkkeerausta, tätä ei mikään estä.

  Turvavarusteiden keskeisyys muistetaan laissa

  Nelosluvussa esitellään liikenteenohjauksen eri muodot: käsimerkit, liikennevalot ja -merkit sekä tiemerkinnät. Uudistetussa laissa on joukko uusia merkkejä, kuten pyöräkadun liikennemerkki, nastarenkaiden käytön kieltävä merkki ja vetoketjuperiaatteen käyttöön ohjaava merkki ajokaistojen yhdistyessä.

  Ajoratamerkinnöissä siirrytään kokonaan valkoiseen väriin, kun keltaiset sulkumerkinnät korvataan valkoisella.

  Viidennessä luvussa ovat säännökset ajoneuvojen käyttämisestä. Turvavyöt, lasten turvalaitteet ja suojakypärät ovat oikein käytettynä keskeisiä turvallisuustekijöitä. Luvussa säädetään myös ajoneuvojen renkaista, sekä mitoista ja massoista.

  Aikaisempaan verrattuna talvirenkaiden käyttö on enemmän keli- kuin kalenterisidonnaista. Henkilöiden ja tavaroiden kuljettaminen erilaisissa ajoneuvoissa on lakiin kuuluva asia.

  Ajokaistojen yhdistyminen -liikennemerkki

  Luku kuusi koskettaa niitä, jotka eivät noudata sääntöjä. Laissa määritellään liikennerikkomukset ja niistä säädetyt liikennevirhemaksut. Rikesakkojen käyttö rangaistuksena päättyy ja tilalle tulevat liikennevirhemaksut, jotka käsitellään hallinnollisessa menettelyssä.

  Seitsemännessä luvussa viimeistellään paketti voimaantuloaikoineen. Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020.

  Kiinnostaako kuulla lisää tieliikennelaista? Liikenne- ja viestintäministeriön Impulssi-podcastin viimesyksyisessä jaksossa Anna-Liisa Tarvainen ja liikenneneuvos Kimmo Kiiski keskustelevat tulevista pykälistä – kuuntele jakso!