Liikennekasvatus on tärkeä osa opettajien arkea

  Liikenneturvan kouluttajana toimiessani koulukeikat ovat olleet antoisimpia työtehtäviäni. Viiden vuoden aikana ehdin näkemään monenlaista koulua, opettajaa ja oppilasta, mutta usein vain hyvin pikaisesti ja vierailijana.

  Liikennekasvatukseen suhtauduttiin kouluissa kuitenkin aina positiivisesti, ja koin olevani tervetullut. Opettajat tuntuivat tarttuvan innolla saamiinsa vinkkeihin ja materiaaleihin.

  Niinpä päätin kirjoittaa aiheesta gradun. Gradussani tutkin opettajien kokemuksia liikennekasvatuksesta ja sähköisistä materiaaleista opetuksen tukena. Kesällä valmistuin luokanopettajaksi ja tänä syksynä aloitin luokanopettajana Pohjois-Savossa pienessä kyläkoulussa.

  Oli hurjaa huomata, millaista opettajan arki on. Opetussuunnitelma, lukudiplomit, suunnistusrastit, eriyttäminen, Wilma, sormenpään haavat, syysflunssa ja kahvitermarin oikean sijoittelun opettelu (ei tippalukon alle, jottei kahvi jäähdy) pitivät kiireisenä. Tännekö olisi mahdutettava myös liikennekasvatusta?

  Uutuuden tulvasta ja ryminästä huolimatta haalin kokoon materiaaleja ja niksejä, joilla saisin lapset innostumaan yhä enemmän. Huomaamattani kasassa oli toteutettavaa usealle lukuvuodelle ja luokka-asteelle.

  Materiaalien vaivaton käyttö olennaista

  Oltuani opetustyössä hetken pystyn samaistumaan gradussani haastattelemiini opettajiin. He kertoivat haalivansa mielellään kaikki tarjolla olevat valmit materiaalit ja vinkit. Sillä, ovatko materiaalit paperisia tai sähköisiä, ei ole väliä, kunhan ne ovat saatavilla muutamalla klikkauksella. Itsekin otin käyttöön vain ne sähköiset materiaalit ja pelit, joita oli vaivatonta käyttää. En mukamas jaksanut lukea pitkiä kirjautumis- ja käyttöohjeita.

  Opettajan hommassa mahtavaa on se, että kun luokan oven laittaa kiinni, on opettajalla lähestulkoon vapaat kädet tehdä työtään. Tutkimuksessani kävi ilmi, että 

  opettajat kokeilevat rohkeasti uusia opetusmenetelmiä, tuottavat itse materiaaleja ja jakavat kokemuksia myös kollegoille.

  Liikenneturvan osaamista ja apua arvostetaan

  Opettajat kokivat liikennekasvatuksen mielekkääksi ja motivoivaksi. Niin opettajien kuin oppilaidenkin suhtautuminen liikennekasvatukseen on positiivista, sillä aihepiiri on lähellä monen arkea ja se koetaan tärkeäksi.

  Haastattelemilleni opettajille uudet näkökulmat ja ideat olivat tervetulleita. Liikenneturvan opetusmateriaaleja arvostettiin ajantasaisina, faktoihin perustuvina sekä uusimman opetussuunnitelman mukaisina. Jos aihepiiri oli opettajalle vieras, liikennekasvatusta myös ulkoistettiin esimerkiksi poliisille tai Liikenneturvan kouluttajille.

  Opettajat käyttävät rohkeasti erilaisia opetusmenetelmiä liikennekasvatuksessa. He suosivat toiminnallisuutta, lähiympäristön hyödyntämistä sekä lapsen omien kokemuksien kautta tapahtuvaa tarinointia. Huomasin nopeasti itsekin, että olipa aihe mikä tahansa, taitavalla kysymystenasettelulla saadaan aikaan hyviä keskusteluja oppilaiden kanssa.

  Harmikseni huomasin, että sähköisiä materiaaleja hyödynnetään vain vähän. Liikenneturvalla on paljon erinomaisia materiaaleja, joita uskaltaa suositella. Varsinkin pyöräilykasvatuksen oppimisympäristö FillaRilla on loistava apuväline monialaisen oppimiskokonaisuuden rakentamisessa. Liikennekasvatukseen on helppoa integroida erilaisia oppiaineita, kuten liikuntaa ja matematiikkaa. Liikennekasvatuksen avulla saadaan helposti käytyä myös läpi erilaisia osaamisen taitoja, kuten itsestä huolehtimista ja muita arjen taitoja.