Suomi – suojatiemerkkien luvattu maa

  Suojatieturvallisuus on parantunut, mutta parannettavaa riittää silti. Nyt liikennemerkkejä, myös suojatiemerkkiä, ollaan uudistamassa. Tuovatko merkit kävelijöille niiden edellyttämää turvaa?

  Suomessa on paljon liikennemerkkejä. Vaasassa työmatkani varrella olevalla kadulla on kymmenen suojatietä ja niillä yhteensä kaksikymmentä suojatiemerkkiä. Suojateistä kahdeksan on neljässä risteyksessä. Läheisessä liikennevaloristeyksessä on lisäksi seitsemän suojatietä ja myös kaksikymmentä suojatiemerkkiä.

  Eikä siinä kaikki. Kyseisessä liikennevaloristeyksessä on muitakin liikennemerkkejä, kuten määräysmerkkejä ja kieltomerkkejä. Varoitusmerkkejä käytetään tarvittaessa.

  Suojatieturvallisuus on parantunut, mutta…

  Olen pohtinut, parantaako tai lisääkö suojatiemerkki jalankulkijoiden turvallisuutta? Vai onko käynyt niin, että suojatiemerkki on kärsinyt inflaation? Kuinka usein sinä annat jalankulkijalle mahdollisuuden kadunylitykseen suojatiellä?

  Suojatiemerkin tarkoitus on kertoa tienkäyttäjille, että tuossa on suojatie. Merkin havaittuaan kuljettaja voi jo hyvissä ajoin hiljentää ajonopeuttaan lähestyessään suojatietä. Jalankulkijalle suojatien tulisi puolestaan olla se kadun tai tiealueen turvallinen tienylityspaikka.

  Suojatieturvallisuus on toki parantunut. Suojatieonnettomuuksien määrä on puolittunut 2000-luvun aikana. Mutta onko vastuu tästä ollut jalankulkijalla vai auton kuljettajalla? Onko jalankulkijan itsesuojeluvaistoa kiittäminen, että mieluummin odotetaan, että auto tai ajoneuvojono ajaa ensin?

  Hintalappu liikennemerkkiuudistukselle on merkittävä

  Liikennemerkkien ja myös suojatiemerkin modernisointi on tulossa. Parantaako suojatiemerkin muuttaminen jalankulkijan tien ylittämisen turvallisuutta? Jos yksi liikennemerkki maksaa 50 euroa ja sen asennus 25 euroa, maksaa kyseisellä esimerkkikadulla suojatieliikennemerkkien uusiminen 1500 euroa ja läheisessä liikennevaloristeyksessä yhtä paljon.

  Pelkästään Vaasan kaupungissa suojatiemerkkien uusiminen maksaa useamman satatuhatta euroa. Jos kaikki suunnitellut merkkiulkomuotouudistukset toteutuvat, niin Vaasan kaupungin osalta puhumme varmasti jopa miljoonasta eurosta.

  Kannattaako siis Suomen kaupunkien, kuntien ja Ely-keskusten laittaa rahaa liikennemerkkien muutostöihin? Vai kannattaisiko nuokin miljoonat satsata taajamien liikenneympäristön turvallisuuden parantamiseen ja liikenneturvallisuustyön edistämiseen?

  Vanha (vas.) ja uusi suojatiestä kertova liikennemerkki rinnakkain.

  Turvallisuus ensin myös suojateiden sijoittamisessa

  Kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmia tehdessä kuntalaiset toivovat yleensä uusia suojateitä, varsinkin koulujen kohdille ja jopa maanteiden varsille. Kaupungit, kunnat ja Ely-keskukset puolestaan pohtivat sitä, mikä on suojatien järkevä sijoituspaikka, ja pitäisikö niitä jopa poistaa. Toiveet ja liikenneturvallisuus eivät tässä asiassa välttämättä kohtaa.

  Liikenneturvallisuuden tulisikin olla ensisijainen tarkoitus suojateiden sijoittelua tai niiden poistamista suunniteltaessa. Pelkkä suojatien merkitseminen maalaamalla ja liikennemerkillä osoittamalla ei ole riittävä liikenneturvallisuustoimenpide, jos paikalle ei tehdä muita toimenpiteitä.

  Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi korotettu suojatie, keskisaareke, nopeusrajoituksen alentaminen, tien kaventaminen tai muut fyysiset toimenpiteet.

  Liikenneturvallisuus lähtee korvien välistä

  Vaasalaiselle esimerkkikadullekin voisi ajatella uusien suojatiemerkkien sijaan mieluummin nopeusrajoituksen alentamista sekä kadun kaventamista suojateiden kohdalla niin, että tien ylitys toisi turvaa jalankulkijalle.

  Ilman liikenneympäristöön tehtyjä toimenpiteitä ei tämänkään kadun liikenneturvallisuus parane, koska se mielletään liian usein paikaksi, jossa voi huoletta nostaa ajonopeuden yli sallitun 50 km/h.

  Liikenneturvallisuus lähtee korvien välistä. Jos korvien välissä on sakkaa eikä liikenneympäristökään tue suojatien eteen pysähtymistä, ei jalankulkijan turvallisuus ole kiinni siitä, minkä muotoisia tai kuinka monta suojatieliikennemerkkiä kadulla on.

  Mitä mieltä olet liikennemerkkiuudistuksesta? Entä millaisia suojatiekokemuksia sinulla on niin autoilijana kuin kävelijänäkin? Kommentoi ja keskustele.

  Minä ja sinä teemme suojatien. Jokainen voi tehdä suojateistä turvallisemman paikan omilla päätöksillä ja liikennekäyttäytymisellä. Liikenneturvan suojatiekampanja Sinä teet suojatien korostaa jokaisen liikkujan vastuuta tehdä suojatiestä nimensä veroisen.