Ikä tuo liikkumiseen monia haasteita

  Ikääntyminen tuo meidän jokaisen arkeen asioita, jotka on huomioitava päivittäisessä liikenteessä. Liikuntaa ja liikkumista voivat rajoittaa esimerkiksi sairaudet ja lääkkeet. Siksi kaikki virikkeitä tarjoava toiminta kuten yhdistykset, kavereiden tapaaminen ja erilaiset harrastukset ylläpitävät toimintakykyä myös liikenteessä.

  Olen käynyt täällä Koillis-Savossa lukuisissa ikäihmisten tilaisuuksissa, joissa olemme keskustelleet liikkumisesta. Niissä on noussut toistuvasti esiin liikenneympäristön turvallisuus. Taajama-alueiden yksi selkeä huolenaihe ovat kovat ajonopeudet, jotka lisäävät riskejä jalankulkijoiden tienylityksissä. Myös päihteiden käyttö liikenteessä huolestuttaa.

  Haja-asutusalueiden taajamissa, joissa liikenneympäristöä on rakennettu viimeisen kymmenen vuoden aikana, turvallisuusseikat on yleensä huomioitu varsin hyvin. Liikenneympäristön turvallisuutta ja esteettömyyttä on parannettu muun muassa viistoamalla ajoradan ja kevyen liikenteen väylien reunakiveyksiä suojateiden kohdalta, korotetuilla suojateillä sekä loivilla töyssyillä, jotka alentavat ajoneuvojen nopeuksia. Vanhemmissa liikenneympäristöissä on sen sijaan puutteita. Esimerkiksi kevyen liikenteen väylästö voi olla varsin vaatimaton tai sitä ei ole lainkaan.

  Yksi hyvä suunnittelun apuväline on Liikenneturvan kehittämä vaaranpaikkakartoitus. Siinä asukkaat voivat nostaa esiin ja listata liikenneympäristössään kehittämistä ja parantamista kaipaavia kohteita.

  Ajoterveys on arka asia

  Moni ikäihminen kulkee lumettomana aikana polkupyörällä, mutta kypärän käytössä olisi parantamisen varaa. Liukkaiden kelien lähestymistä ennakoidaan hankkimalla liukuesteet jalkineisiin. Myös teräväpiikkiset kävelysauvat tuovat tukea ja turvallisuutta liikkumiseen. Heijastimen käyttö on kohtuullisella tasolla.

  Ikääntyvät autoilevat paljon haja-asutusalueilla, koska julkisen liikenteen palveluja on tarjolla niukasti. Näillä alueilla asuvat ymmärtävät hyvin, kuinka tärkeä rooli lääkärillä on ajoterveyteen liittyvissä päätöksissä. Lääkärintarkastusten yhteydessä tulisikin aina nostaa esiin myös ajoterveyteen liittyvät asiat. Sen heikkenemisestä puhuminen koetaan kuitenkin läheisten kanssa vaikeaksi ja erityisesti miehille ajamisesta luopuminen on usein kova päätös.

  Ikäihmisille suunnatut, liikennettä ja liikkumista käsittelevät valistus- ja keskustelutilaisuudet on koettu kuulijakunnassa tärkeiksi. Samalla ne parantavat kaikkien muidenkin tielläliikkujien turvallisuutta.