Eurooppalainen liikenneturvallisuuskehitys – missä mennään?

  Euroopan Unionissa asetettiin tälle vuosikymmenelle tavoitteeksi puolittaa tieliikennekuolemat. Haastava tavoite ei juuri nyt näytä toteutuvan, mutta missä tällä hetkellä tarkalleen mennään?

  Euroopan Unioni on sitoutunut tieliikennekuolemien puolittamiseen vuosien 2010-2020 aikana. Tähän mennessä liikennekuolemien määrää on onnistuttu alentamaan viidenneksellä. Koko Euroopan liikenneturvallisuuskehitys on kuitenkin viimeisen kolmen vuoden aikana polkenut paikallaan.

  Lähde: ETSC PIN Report

  Suomen osalta vähenemä on ollut noin seitsemän prosenttia. Viimeisimmässä European Transport Safety Councilin vertailussa Suomi on kahdestoista väestöön suhteutetuissa kuolemanriskiluvuissa. Naapurimme Norja ja Ruotsi ovat molemmat kolmen kärjessä (ETSC PIN Report).

  Suomi yhä yksi liikenneturvallisimmista maista maailmassa

  Globaalissa vertailussa Suomi on edelleen yksi liikenneturvallisimmista maista maailmassa. Maailman terveysjärjestö WHO on käynyt lävitse 180 eri maan liikenneturvallisuuskäytännöt liittyen muiden muassa lainsäädäntöön, valvontaan, tienpitoon ja ensihoitoon. Samalla on kartoitettu maiden liikennekuolemien ja loukkaantumisten määriä sekä kehitystrendejä.

  Vertailut on tiivistetty viestinnälliseksi materiaaliksi mm. turvavöihin, rattijuopumukseen, nopeuteen sekä lasten turvalaitteisiin liittyen. Riskitekijöitä on perusteltu viestin selkeyttämiseksi, kuten täällä; 10 faktaa liikenneturvallisuudesta. Tiedot on dokumentoitu raportteihin, joihin voi tutustua WHO:n sivuilla: Maailmanlaajuinen raportti ja Euroopan raportti.

  Perimmäisenä tarkoituksena on 1,2 miljoonan vuosittaisen liikennekuoleman vähentäminen parhaista käytännöistä oppimalla. Liikenneonnettomuudet aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja kuormittavat terveydenhuoltoa. Onnettomuuksien seuraukset ovat usein pitkäkestoisia, ja taloudelliset menetykset yhteiskunnalle useita prosentteja bruttokansantuotteesta.

  Liikenneonnettomuus on WHO:n mukaan nuorten yleisin tapaturmainen kuolemansyy maailmassa. WHO ennustaa liikenneonnettomuuksien nousevan kuolemansyiden rankinglistalla, ja siksi niiden ennaltaehkäisyyn panostetaan entistä voimakkaammin esimerkiksi Decade for Action 2010-2020 ohjelman avulla.

  Lähde: WHO

  Onnettomuudet ovat ehkäistävissä hyvillä käytännöillä

  Liikenneturvallisuus on osa sisäistä turvallisuutta. WHO:n mukaan poliittisten päätöksentekijöiden sitoutuminen on ensiarvoisen tärkeää. Niin saadaan tehokkaasti vietyä lävitse uusia säädöksiä ja asetuksia sekä nostettua liikenneturvallisuuden painoarvoa yhteiskunnassa.

  Sen ohella valvonta tukee sääntöjen noudattamista ja vahvistaa käyttäytymisnormeja liikenteessä. Hyvä ja laadukas lainsäädäntö sekä uskottava ja tehokas valvonta ovat tässä avainasemassa.

  Lohdullisin viesti raportissa on se, että liikenneonnettomuudet ovat ennakoitavissa ja estettävissä. Kokonaisvaltainen, suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen liikenneturvallisuustyö on ollut syynä siihen, miksi maailman turvallisimmat maat ovat saaneet todistaa laskevia onnettomuuslukuja. On pidetty yllä kokonaisvaltaista Safe System-ajattelua, jonka yksi keskeisimmistä ajatuksista on tienkäyttäjien käyttäytymiseen vaikuttaminen.

  Hyvien käytäntöjen käyttöönotto globaalisti tulee vähentämään inhimillistä kärsimystä ja liikenneonnettomuuksien aiheuttamaa kuormaa yhteiskunnalle.

  Miten olet itse kokenut liikenneturvallisuuden kehittymisen tämän vuosikymmenen aikana? Onko esimerkiksi kuljettajien käyttäytymisessä tapahtunut muutosta? Kommentoi ja keskustele.