Kesä on täällä, oletko valmis?

  Kesä on vapaa-ajan tapaturmien sesonkiaikaa. Liian moni kuitenkin valmistautuu esimerkiksi venereissulle puutteellisesti. Miten sinä ja perheesi olette varautuneet kesään, lomailuun ja liikkumiseen?

  (scrolla ner för svenska)

  Yhtenä kesän ensimmäisistä aurinkoisista päivistä lähdimme katsomaan, joko veneilykauden voisi mukavasti käynnistää. Kyllä vain, lähisaarten ympärillä vesi kimmelsi ja säteili meille kutsuvasti.

  Satamaan oli tullut myös muita innokkaita veneilijöitä. Yksi perhe valmistautui jo lähtöön. Vene oli lastattu tavaroilla ja työnnetty rantaan. Lasten pelastusliivit tarkastettiin ja kiinnitettiin huolella. Vaimokin puki pelastusliivin ylleen. Lapset kiipesivät veneeseen, ja vanhemmat työnsivät venettä vettä kohti. Kun peräpää saatiin työnnettyä veteen, sai vaimo luvan nousta veneeseen. Kova työntö, ponnistus ja niin isä loikkasi veneeseen. Vene keikahti pari kertaa. Venematka sai alkaa.

  Meniköhän tässä perheen valmistautumisessa kaikki niin kuin piti? Mitä jos isä olisi liukastunut, lyönyt päänsä ja uponnut? Mitä perhe olisi siinä tilanteessa tehnyt? Olisiko äiti hätääntynyt tai vanhempi lapsista hypännyt perään? Miten isä olisi pelastettu vedestä? Isällä, veneen kapteenilla ja siten kaikkein tärkeimmällä henkilöllä, ei ollut pelastusliiviä yllään. Mutta hei, eihän isälle voi mitään sattua! Tämä isä, kuten niin moni muukin perheenisä, luotti omiin taitoihinsa ja matkaan lopulta päästiinkin. Tällä kertaa.

  Suomi mainittu – valitettavasti tapaturmatilastojen kärkipäässä

  Tuota tapahtumaa seuratessani tuli mieleeni, että en ihmettele, miksi Suomi on tapaturmien kärkisijoilla. Esimerkiksi vuonna 2014 maassamme kuoli tapaturmaisesti lähes 2 500 henkilöä. Syynä saattoi olla juuri hukkuminen, kaatuminen, putoaminen tai vaikkapa liikennetapaturma.

  Kaikkiaan meillä tapahtuu vuosittain noin miljoona tapaturmaa, joissa ihminen vammautuu, joutuu sairaalahoitoon, sairauslomalle tai saa muuta vaivaa. Työikäisiä eli 25–64-vuotiaita menehtyi tapaturmaisesti noin tuhat vuonna 2015. Näistä 80 prosenttia oli miehiä.

  Me suomalaiset olemme tapaturmatilastossa huonoa itäeurooppalaista tasoa, valitettavasti.  Meillä on todella pitkä matka pohjoismaisen turvallisuustason saavuttamiseen ja vielä pidempi matka Kansallisen koti- ja vapaa-ajan tavoiteohjelman asettamaan tavoitteeseen, jossa pyritään vakavien ja kuolemaan johtavien koti- ja vapaa-ajan tapaturmien määrän vähentämiseen 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä.

  Tapaturmia voi ehkäistä omalla toiminnalla

  Kesä on vapaa-ajan tapaturmien sesonkiaikaa, koska kesällä liikutaan paljon. Silloin matkustetaan ja käydään kesätapahtumissa. Silloin vietetään vapaa-aikaa mökeillä ja rannoilla. Tänäkin kesänä suomalaisia kaatuu tai putoaa, joutuu liikenneonnettomuuteen ja jopa hukkuu.

  Tapaturmat ovat kuitenkin ehkäistävissä niin liikenteessä, työssä, kotona kuin vapaa-ajallakin. Tärkeää tapaturmien ennaltaehkäisyssä on se, miten me itse suhtaudumme turvallisuuteen. Omalla toiminnalla, riskien tunnistamisella ja tottumusten muuttamisella jokainen meistä voi parantaa omaa ja läheistemme turvallisuutta.

  Miten sinä ja perheesi varustaudutte ja valmentaudutte kesäsesonkiin? Ja isä, turvaathan sinä myös oman henkesi?

  ———————————————————————————————–

  Sommaren är här, är du beredd?

  Sommaren är högsäsong för fritidsolyckor. Ändå förbereder många sig dåligt för till exempel en båtresa. Hur utrustar och förbereder sig din familj för sommarsäsongen och semestern?

  En av de första soliga sommardagarna gick vi till havsstranden för att se om båtsäsongen var redo att börjas. Javisst, kring de närmaste holmarna blänkte och glittrade vattnet lockande mot oss.

  Också andra ivriga båtentusiaster hade sökt sig ner till hamnen. En familj var redan i startgroparna. Båten var lastad och hade knuffats ner till stranden där den väntade på passagerare. Barnen var helt korrekt klädda i flytvästar. Deras mamma trädde på sig sin egen då barnen redan klev ombord. Därefter knuffade mamman och pappan tillsammans ut båten i vattnet. En hård knuff, ett avstamp, och så tog pappan som sista man ett skutt i båten som gungade några gånger. Sommarens första båtfärd kunde börja!

  Hade du handlat på samma sätt? Gick alla förberedelser till så som de borde? Vad skulle ha hänt om pappan hade sluntit, slagit huvudet och sjunkit under ytan? Vad skulle familjen ha gjort i en sådan situation? Skulle mamman i panikens stund ha kunnat förmå sig att göra något alls? Eller skulle det äldsta barnet ha hoppat i efter pappan? Pappan – båtens kapten och därför den viktigaste personen – saknade flytväst. Men hej, inte råkar ju pappor ut för något! Den här pappan litade till fullo på sina egna förmågor och familjen kom lyckligt iväg – den här gången. Men också många andra fäder litar på sin goda tur då de ger sig ut på böljorna.

  Finland på toppen – tyvärr i olycksstatistiken

  Då jag följde med den där händelsen verkade det inte alls så konstigt att Finland toppar statistiken gällande olyckor som leder till döden: till exempel ungefär 2 500 personer förolyckades år 2014. Orsaken kan ha varit drunkning, att man ramlar eller faller ner ifrån något, eller varför inte en trafikolycka.

  Enligt Institutet för hälsa och välfärd inträffar ungefär en miljon sådana olyckor i året som leder till att någon blir handikappad, behöver sjukhusvård, sjukledighet eller får någon annan åkomma. Bland de vuxna i åldern 25–64 dog 1 000 personer år 2014 i olyckor. Av dessa var 80 procent män. Vår olycksfallsstatistik ligger tråkigt nog på östeuropeisk nivå. Vi ligger långt efter standarden i de övriga nordiska länderna då det gäller säkerhet i vardagen.

  Man kan förebygga olyckor genom egna val

  Sommaren är högsäsong för fritidsolyckor eftersom vi rör oss mycket då. Man reser och besöker olika slags sommarevenemang. Man tillbringar en stor del av sin fritid på stugor och vid stränder. Flera finländare kommer att ramla eller falla, råka ut för trafikolyckor eller till och med drunkna också den här sommaren.

  Man kan trots allt förebygga dessa olyckor, såväl i trafiken och på arbetet som hemma och på fritiden. Vår egen syn på säkerheten är avgörande för det preventiva arbetet. Hur vi handlar, hur väl vi är medvetna om risker, och på vilket sätt vi är beredda att förändra våra vanor inverkar på våra egna möjligheter att göra vardagen tryggare för oss själva och våra närmaste.

  Hur utrustar och förbereder sig din familj för sommarsäsongen? Och nog skyddar väl alla ni pappor också era egna liv?