Vain joka viides haluaisi robottiautot testiin omalle asuinalueelleen

  Liikenteen automaatiota edistetään monella sektorilla. Tulevaisuuden visioissa siintävät kokonaan automaattiset robottiautot, mutta vielä pitkään kuljettaja on auton älykkäin ominaisuus. Liikenneturvan tuoreessa kyselyssä näkyy, kuinka suomalaiset edelleen suhtautuvat nelipyöräisiin robotteihin epäluuloisesti.

  Aiemmassa blogikirjoituksessani esittelin Liikenneturvan joulukuisia galluptuloksia robottiautoihin liittyen. Silloin oli selkeästi nähtävillä, että asiaan liittyvästä hypestä huolimatta (vai siitä johtuen?) automaattiajoneuvot herättivät suomalaisissa monenlaisia epäluuloja ja pohdintoja moraalisista ongelmista.

  Liikenneturvan kesäisessä gallupkyselyssä* toukokuussa jatkettiin teeman mylläämistä, eikä epäluuloissa näkynyt helpotusta valoisasta vuodenajasta huolimatta.

  Robotteihin selkeä merkintä

  Vain 18 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi, että haluaisi oman asuinalueensa toimivan robottiautojen testausalueena. Joko epäluulosta tai mielenkiinnosta kertoi myös se, että noin kahdeksan vastaajaa kymmenestä oli sitä mieltä, että robottiautot tulisi liikenteessä merkitä niin, että ne on helppo huomata muun liikenteen seasta.

  Tuoreessa kyselyssä noin joka toinen vastaaja kertoi pelkäävänsä, että robottiautot eivät riittävän hyvin osaa huolehtia jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuudesta. Noin neljä kymmenestä arveli robottiautojen vaarantavan liikenneturvallisuutta yleisesti ottaen. Vain kolmannes uskoi yhteispelin robottiautojen ja perinteisen liikenteen välillä sujuvan ongelmitta.

  Lapsia ei laskettaisi robotin huomaan

  Lasten itsenäiseen liikkumiseen ei robottiauto myöskään vielä ole laajasti odotettu vaihtoehto. Suurin osa (59 %) vastaajista ei nykytietämyksellä päästäisi itselleen läheistä alakouluikäistä yksin robottiauton kyytiin.

  Yhteispelin onnistumisen näyttää vain tuleva. Tekniikan kehityksestä tullaan saamaan paljon turvallisuushyötyjä, mutta varmasti vielä pitkään kuljettaja tulee olemaan ajoneuvon älykkäin ominaisuus.

  *Kyselytutkimuksen toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar TNS Oy. Kyselyyn vastasi toukokuun 2017 aikana yhteensä 1035 suomalaista, joista autoilevia 79 %.