Älyteknologiasta lisäturvaa myös jalankulkijoille ja pyöräilijöille

  Älyliikenteen sovelluksilla on viime vuosina parannettu liikenneturvallisuutta. Autoilussa kuolonuhrien määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana puolittunut. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus ei sen sijaan ole parantunut yhtä nopeasti.

  VTT:n koordinoimassa EU-projektissa (VRUITS) selvitettiin älyliikenteen potentiaalia jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden parantamiseksi.

  Uusimmat ajoneuvot voivat jo tunnistaa jalankulkijoita ja tarvittaessa välttää onnettomuudet hätäjarrutuksella.  Myös Euro NCAP tähtiluokittelu sisältää jalankulkijoiden tunnistus- ja hätäjarrutusskenaariot. Ensi vuonna luokittelu laajentuu pyöräilijöiden tunnistamiseen. VRUITS-projektin analyysin mukaan autojen hätäjarrutusjärjestelmä voisi säästää seitsemän prosenttia kaikista tieliikenteen kuolemista Euroopassa. Vuodelle 2030 arvioidun skenaarion mukaan se voisi säästää EU:ssa jo noin 170 jalankulkijan ja 30 pyöräilijän hengen vuosittain.

  Toinen tehokas ajoneuvojärjestelmä on kuolleen kulman varoitusjärjestelmä, joka estää erityisesti kääntyvien rekkojen ja pyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden välisiä onnettomuuksia. Myös liikennevaloihin ja suojatien merkkeihin lisätyt järjestelmät tunnistavat jalankulkijat ja varoittavat kuljettajaa. Ne voivat kohentaa suojatien valaistusta tai käynnistää vilkkuvalon suojatiemerkissä.

  Turvallisempi rytmi risteyksiin

  Jalankulkijoiden vaatteisiin tai asusteisiin sijoitettuja antureita on testattu monissa hankkeissa. Esimerkiksi VTT:llä kehitetty älyheijastimen prototyyppi voisi vilkkua  vaarallisessa risteyksessä pimeässä ja huonolla säällä, kommunikoida suoraan autojen ja liikennevalojen antureiden kanssa tai varoittaa kääntyvää ajoneuvoa risteysalueella olevasta jalankulkijasta.

  Rollaattoriin asennettuna älyheijastin voisi olla yhteydessä liikennevaloihin ja pidentää suojatien ylitysaikaa. Pyöräilijöille se tarjoaisi liikennevalojen vihreän aallon esimerkiksi bluetooth-teknologialla.

  Ajoneuvojen välinen kommunikointi voisi varoittaa lähestyvistä vaaratilanteista jo ennen kuin kuljettaja tai ajoneuvon anturit havaitsevat riskitilanteen. Kuljettaja saisi lisäksi varoituksia, jos toinen ajoneuvo tai tienvarren anturi huomaa esimerkiksi pyöräilijän tai jalankulkijan vaarallisessa paikassa. Myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille tulisi vastaavia varoituksia esimerkiksi älypuhelimeen.

  Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden laitteissa on vielä paljon kehitettävää muun muassa antureiden tarkkuuden ja tehon kulutuksen osalta. Yksi haaste on myös yksityisyyden suoja.

  Kehitysaskeleiden keskellä onkin tärkeää käyttää jo olemassa olevia ja edullisia turvamenetelmiä, kuten heijastimia ja liukuesteitä. Älykäs teknologia voi kuitenkin tehdä uudet ratkaisut entistä houkuttelevammiksi.