Sinä teet suojatien – vuoden jokaisena päivänä

  Kansalaiset antavat aktiivisesti palautetta monista liikenteen ongelmista, kuten vilkun käyttämättömyydestä, ylinopeuksista tai pyöräilijän soittokellon käytöstä. Toiveena on, että juuri tämä ongelma tarvitsee oman kampanjansa.

  Yksi eniten huolta aiheuttavista asioista on suojatieturvallisuus, josta ropisee palautetta niin meille kuin poliisille. Pitäisi valvoa ja kampanjoida, kun suojateiden kunnioittaminen on niin heikkoa.

  Moni voi mieltää suojatieturvallisuuden heikentyneen, mutta tilastot osoittavat toista. Turvallisuus on mennyt selvästi parempaan suuntaan vuoden 2011 jälkeen. Varsinkin vuosi 2016 oli erityisen hyvä.

  Ilahduttava kehitys ei kuitenkaan jatku automaattisesti. Turvallisuustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja toistoa. Olemme kampanjoineet suojateiden puolesta viimeiset viisi vuotta.  Ajankohdaksi valikoituu usein elokuu, kun koulut alkavat ja lapset ilmestyvät liikenteeseen.

  Aihe nousee tuolloin myös vilkkaaseen julkiseen keskusteluun. Samalla kuitenkin unohtuu, että lapset ovat liikenteessä seuraavaan kevääseen saakka. Suojatiekampanjointia voisikin kernaasti jatkaa läpi vuoden, ellei työlistallamme olisi muitakin aiheita.

  Suojatieturvallisuuden parantaminen vaatii monia keinoja. Poliisin valvonta on tärkeää, mutta muutoksia voi saada aikaan myös lainsäädännöllä. Parhaillaan valmisteilla olevassa tieliikennelain uudistuksessa ehdotetaan, että suojatie merkittäisiin sekä liikennemerkillä että tiemerkinnöillä. Tämä helpottaisi suojatien huomaamista etenkin talvikelillä, kun tiemerkinnät eivät välttämättä näy. Jalankulkijat puolestaan velvoitettaisiin käyttämään ali- tai ylikulkua, jos sellainen on.

  Myös älyliikenne tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Uusimmissa autoissa on hätäjarrutusjärjestelmä, joka estää törmäyksen inhimillisen virheen sattuessa. Liikenne- valoihin tai suojatiemerkkeihin on kehitteillä järjestelmiä, jotka tunnistavat katua ylittävän kävelijän ja valaisevat lähiympäristön paremmin.  Rollaattorin kanssa kulkeva saa puolestaan enemmän aikaa suojatieylitykseen, kun liikennevalo tunnistaa hitaamman kulkijan.

  Tänä vuonna Sinä teet suojatien -kampanja ajoittui maaliskuuhun.  Sen viesti on hyvin yksiselitteinen – me teemme suojatiestä nimensä veroisen omilla valinnoillamme: #SinäTeetSuojatien.