Liikenne on yhteispeliä

  Ärtymys voi yllättää liikenteessä meistä jokaisen. Tunteiden kuohahtaessa tuloksena on helposti provosoitumista ja turhaa riskinottoa. Konflikteja syntyy, kun liikenteessä ei osata asettua riittävästi toisten asemaan. Näin siitä huolimatta, että monet meistä ovat liikenteessä ajoittain myös autoilijoina, pyöräilijöinä ja jalankulkijoina.

  Jännitteitä tulee, kun omista oikeuksista pidetään itsepäisesti kiinni. Kiireessä ja ruuhkassa näin tapahtuu usein. Haasteena on myös se, ettei liikennesääntöjä ja väistämisvelvollisuuksia esimerkiksi autoilijoiden ja pyöräilijöiden kesken tunneta riittävästi.

  Bussinkuljettajat tekevät vastuullista ja monipuolista työtä reittien ja aikataulujen ohjaamina. He kohtaavat päivittäin kaduilla ja teillä hyvin erilaisen ajotaidon omaavia autoilijoita ja pyöräilijöitä sekä eri-ikäisiä jalankulkijoita. Kun aikataulut painavat päälle eikä eteneminen ruuhkassa suju toivotulla tavalla, saattavat muiden tielläliikkujien virheet, hidastelu ja ajotaidon puutteet ärsyttää. Ammattiliikenteen kuljettajan on kuitenkin hallittava tunteensa ja hermonsa myös näissä liikennetilanteissa. Joustavaa asennetta muita tiellä liikkuvia kohtaan voi ja tulee harjaannuttaa. 

  Liikenne on yhteispeliä, jossa ammattikuljettajilla on erityisvastuu. Iso auto näkyy liikenteessä kauas ja on jo fyysisen kokonsa puolesta muita ajoneuvoja pelottavampi. Sen ratissa on kuitenkin ammattilainen, jonka liikennekäyttäytymistä muut tiellä liikkujat seuraavat ja jonka taitoihin luotetaan.

  Bussialalle liikenneturvallisuus on ykkösasia, jonka kehittämiseksi tehdään jatkuvasti työtä sekä alan yrityksissä että muiden osapuolten kanssa. Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi kuljettajilla on säännöllistä koulutusta työhön liittyvistä osaamisvaateista. On koulutusta turvalliseen, ennakoivaan ja muun liikenteen huomioivaan ajotapaan. On koulutuspäiviä, joissa pohditaan ja harjoitellaan keinoja henkisesti kuormittavien tilanteiden hallintaan sekä opastusta terveyttä ja vireyttä edistäviin ruokailu- ja liikuntatottumuksiin.

  Linja-autoliitto ja sen jäsenyritykset ovat myös mukana Liikenneturvan toteuttamassa ”Sinä teet suojatien” -kampanjassa. Asia on ajankohtainen etenkin syksyisin, kun ekaluokkalaiset aloittavat koulutiensä. Moni heistä ylittää suojatien päivittäin luottaen suojatien ja liikennevalojen turvaan. 

  Kampanjan konkreettinen viesti on hyvin selkeä. Annetaan tietä lapsille ja muille jalankulkijoille, jotka ovat suojatiellä tai astumassa sille. Osoitetaan siis pysähtymisaikeet ajoissa hiljentämällä vauhtia. Sovitetaan myös ajonopeus sellaiseksi,

  että suojatien eteen ehtii pysähtyä. 

  Pelkät valkoiset viivat asfaltissa eivät vielä tee suojatietä. Se syntyy vasta sitten, kun kunnioitamme suojatietä ja siellä liikkuvaa ihmistä.